03. 04. 2019
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Srdečne Vás pozývame na Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sv. Cyrila a Metoda, pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2 v Žiline.
Bude sa konať v utorok 9. apríla a v stredu 10. apríla 2019 od 14.30 do 17.30 h v budove školy.

Bližšie informácie na plagátiku a na internetovej stránke školy www.sskp.sk. Pozrite si aj naše propagačné video.

Pri zápise škola potrebuje overiť:
A) kto sú zákonní zástupcovia dieťaťa
B) ak je dieťa cudzincom, či má povolenie k pobytu na Slovensku (viď zákon 245/2008, § 146, ods 1, písmeno a)

Preto je potrebné aby na zápis zákonní zástupcovia priniesli:
A) rodný list dieťaťa (fotokópia + originál k overeniu) a občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov dieťaťa, alebo súdne rozhodnutie o určení zákonných zástupcov dieťaťa
B) ak dieťa je cudzincom, doklad o tom, že má povolenie k pobytu na Slovensku

Rodičia majú možnosť ešte pred samotným zápisom vyplniť elektronickú prihlášku. Predpokladom na zapísanie dieťaťa je písomný súhlas rodičov s rešpektovaním výchovnej línie školy.
V prípade, že rodičom nevyhovuje uvedený termín zápisu je možné si prostredníctvom telefónu dohodnúť zápis aj v inom termíne najneskôr do konca apríla 2019.

Kancelária školy: 0910 852 152, skola@sskp.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami!Návrat späť