06. 02. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

V zoologickej záhrade

V dňoch 19. - 20. januára sa v ZŠ sv. Augustína uskutočnil zápis detí do 1. ročníka.

Po vstupe do triedy sa nádejní budúci prváci ocitli vo veselej zoologickej záhrade. Po zaplatení a prevzatí vstupeniek sa naši návštevníci v sprievode veselých zvieratiek a učiteliek z 1. stupňa vybrali na jednotlivé stanoviská. Na začiatok sa museli zorientovať a vyznačiť na interaktívnej tabuli zvieratko, ktoré im bolo zadané opisom. Pritom mali určiť, či ide o domáceho miláčika alebo zvieratko voľne žijúce v prírode. V ďalšej úlohe deti určovali z vybraných potravín pokrm, ktorý by chutil konkrétnym živočíchom a stavali z geometrických útvarov príbytok pre opicu Amicu. Potom ich čakalo precvičovanie jemnej motoriky vypísaním menovky spomínanej opice a vyfarbenie obrázka v grafickom editore. Poslednou prekážkou, ktorú hravo zvládli, bolo zdolanie mosta ponad jazierko. Na konci ich čakala drobná odmena a opätovné stretnutie s rodičmi. Touto zábavnou formou zistili prítomné p. učiteľky pripravenosť detí do 1. ročníka a niektoré z nich si „odsledoval" aj náš p. riaditeľ, :-). Zápisu sa zúčastnilo 22 detí. Dovidenia v septembri!Návrat späť