02. 02. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Sviatok patróna školy

V stredu 28. januára bol sviatok sv. Tomáša Akvinského, patróna našej školy. 

Slávnosť sme začali svätou omšou v kostole sv. Barbory, ktorú slúžil duchovný správca školy páter Šebastián. Dominikán, brat Bernard sa nám mladým snažil priblížiť svojou úprimnou kázňou o láske a vzťahoch, ktoré každý z nás dennodenne rieši.

Po svätej omši nasledoval program v kine, konkrétne film o známom kňazovi Mariánovi Kuffovi s názvom Opri rebrík o nebo. Osobne si veľmi vážim tohto kňaza, poukazuje na pravú Ježišovu lásku tu na zemi, medzi nami. Pre nás mladých je jeho úprimnosť, priamosť a jednoduchosť jasným príkladom správneho prežívania viery v dnešnom svete. Poukazuje na slabých, zraniteľných ľudí, ktorí nezvládli hrať v živote svoju rolu zodpovedne. Každý z nás je zraniteľný, slabý, avšak je len na nás akou cestou sa vyberieme. Marián Kuffa sa vybral cestou dvíhať slabých zo zeme a učiť ich žiť plnohodnotne. Pomáha im a aj nám spoznať Ježiša a jeho pravdu v krutom svete, ktorý sme si my sami vybudovali.

Tento deň bol pre nás veľkým obohatením a každý sme si z neho niečo odniesli.

Ľubomíra Suchomelová, IV.CNávrat späť