23. 10. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Svetový deň výživy

Ani v Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline nezabúdajú na správnu výživu žiakov.
Svetový deň výživy si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenska. Práve tento deň nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť. Zdravá výživa je zvlášť dôležitá pre malé deti. Žiaci Gymnázia Kráľovnej pokoja, ktorí tento rok maturujú z biológie pripravili pre žiakov 1. stupňa Základnej školy sv. Cyrila a Metoda rozhlasovú reláciu a v učebni chémie ochutnávku zdravej výživy. Žiaci základnej školy sa naučili, ktoré potraviny sú na základni potravinovej pyramídy a teda sú veľmi zdravé a mali by sa konzumovať denne. Potraviny, ktoré škodia nášmu organizmu a spôsobujú civilizačné choroby – obezita a srdcovo cievne ochorenia sú na prvom mieste úmrtnosti na Slovensku – sú na vrchu pyramídy. Žiaci sa opätovne dozvedeli základné informácie o význame telesnej výchovy, dôležitosti oddychu, striedaní pasívneho a aktívneho oddychu a vyhýbaní sa stresu a tiež o pozitívnom vplyve dodržiavania pitného režimu.

Mgr. Mária Jakubcová


Návrat späť