10. 12. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Súťaž v riešení SUDOKU

V Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline žiaci 8. a 9. ročníkov súťažili v riešení SUDOKU.
Centrum voľného času pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline zorganizovalo 1. ročník súťaže v riešení klasického SUDOKU. Súťaž bola určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl Žilinského regiónu. Do riešenia úloh sa zapojilo 14 žiakov. Očakávali sme vyšší záujem zo strany škôl, ale keďže to bol 1. ročník aj takáto účasť nás potešila. Pre každého žiaka bolo pripravených 5 zadaní SUDOKU o troch úrovniach náročnosti. Maximálny časový limit bol stanovený na 60 minút. Každá úroveň obtiažnosti bola hodnotená príslušným počtom bodov v prípade správneho riešenia. Pri rovnosti bodov rozhodujúcim kritériom pre určenie poradia bol dosiahnutý čas.
Ešte pred riešením úloh žiaci absolvovali krátku exkurziu školy, kde sa dozvedeli aké možnosti štúdia ponúka Gymnázium Kráľovnej pokoja v Žiline. Po ukončení súťaže nasledoval chutný obed a vyhlásenie výsledkov. Ceny a diplomy pre najlepších odovzdala riaditeľka školy Ing. Eleonóra Gregorová. Na treťom mieste sa umiestnila žiačka Spojenej školy Belá pri Žiline Terézia Kaňová. Najúspešnejšie boli žiačky ZŠ Dolinský potok z Kysuckého Nového Mesta, keď Simona Jantošíková obsadila 2. miesto a Zuzana Sedláčková si vybojovala 1. miesto. Obe dievčatá získali aj plný počet bodov, takže o poradí rozhodoval čas. Podľa vyjadrení súťažiacich sa im súťaž páčila, náročnosť zadaní bola primeraná a prostredie, v ktorom sa súťažilo bolo príjemné. Všetkým zúčastneným ďakujeme, že našli odvahu súťažiť v tejto oblasti a veríme, že o rok, pri ďalšom ročníku bude viac súťažiacich a riešenia budú realizované v kratšom čase.

Mgr. Miroslav Malacha
Návrat späť