13. 06. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Stretnutie mladých „Fest der Jugend“

„12 000 žiarivých očí, kľačiacich kolien a 6 000 horiacich sŕdc. Medzi nimi i tie naše ...."

ŠTUDENTKY OBCHODNEJ AKADÉMIE SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO ZO ŽILINY A SPOJENEJ ŠKOLY SV. JÁNA BOSCA Z NOVEJ DUBNICE SA POČAS TURIČNÉHO VÍKENDU V DŇOCH 6. - 9. JÚNA 2014 ZÚČASTNILI SPOLU S MLADÝMI Z RAKÚSKA, ALE I Z INÝCH EURÓPSKYCH KRAJÍN, SVIATKU MLADÝCH V SALZBURGU. POZVANIE ŠKOLY DOSTALI UŽ DRUHÝKRÁT OD ARCIDIECÉZY SALZBURG, S KTOROU ŽILINSKÁ DIECÉZA SPOLUPRACUJE.

Stretnutie mladých „Fest der Jugend" v Salzburgu sa konalo pätnásty krát a je jedno z najväčších stretnutí katolíckej mládeže. Mladí vo veku 13-30 rokov slávili Turíce štyri dni v Dóme a v starom meste. Víkend organizovalo spoločenstvo Loretto (www.loretto.at), ktorého zakladateľom je Georg Mayr-Melnhof. Prvého ročníka sa zúčastnilo 200 mladých, tento rok ich bolo cca 6 000.

Jasné modré nebo, 30o C, tisícky mladých, ktorí spievajú, modlia sa, smejú i tancujú. Medzi nimi kardinál, viacerí biskupi, mnoho kňazov, ale i mamy a otcovia s deťmi - to je len útržok atmosféry, ktorá panovala v meste a v salzburskom Dóme počas týchto dní. Títo mladí pokračovali v písaní dejín „skutkov apoštolov".

Pod mottom „Neues Feuer braucht das Land" bol mladým v týchto dňoch ponúknutý bohatý duchovný program priamo v Dóme i v jeho okolí. Pri slávnostnom otvorení mládež pozdravil arcibiskup Salzburga Franz Lackner spolu s predstaviteľom kraja. Na stretnutí bol prítomný aj kardinál Christoph Schönborn z Viedne, ktorý slávil svätú omšu.

V kostole sv. Blažeja, kde sa nachádza duchovné centrum Loretta, sa konala celonočná tichá adorácia, kam mohol každý individuálne prísť.

Tvár krásneho mesta Salzburg bola v týchto dňoch poznačená radosťou, nádejou a vierou mladých, ktorí prišli osláviť Boha v tento sviatok.

Mária Chlebanová


 Návrat späť