23. 11. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Prednáška o colníctve na Slovensku

Na čo slúži finančná správa? Čím sa zaoberá? Čo všetko spadá do jej kompetencie?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedala pracovníčka colnej správy p. Božena Chríbiková. V rámci svojej prednášky dňa 13. 11. 2015 priblížila študentom 3. ročníka náročnú prácu slovenských colníkov. Upozornila ich, čo sa smie dovážať zo zahraničia, na čo si treba dať pozor či na ktoré druhy ohrozených živočíchov treba mať osobitné povolenie pri kúpe. Po teoretickej časti nasledovala praktická ukážka práce so služobným psom na školskom dvore.Návrat späť