22. 09. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Pracovná porada katolíckych škôl Žilinskej diecézy

Na Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. Márie Goretti v Čadci

sa dňa 18.9.2014 stretli riaditelia a duchovní správcovia katolíckych škôl na spoločnej porade.

Generálny vikár, Ladislav Stromček, si tak mohol vypočuť, čím všetkým žijú cirkevné školy, čo ich zaujíma a čo ich ťaží.

Porada sa pretiahla do neskorých poludňajších hodín, nakoľko sa na nej hľadali a riešili nové možnosti a východiská ako v pedagogickej oblasti , tak i na poli duchovnom , ale i ekonomickom a personálnom.

Zložité otázky revitalizácie škôl pomáhali riešiť aj prizvaní hostia. Mgr. Ladislav Baranyai, prítomným predstavil princípy projektu Školského networku. V následnej časti kňazov zodpovedných za katolícke školy oslovil páter Bernard Mišovič SJ, so svojou ponukou kurzu o možnostiach a spôsoboch pôsobenia kňazov na školách vrátane duchovného sprevádzania pedagógov i žiakov. V ďalšom vstupe Mgr. Štefánia Hrivňáková (centrum Loyola), predstavila riaditeľom škôl pripravovaný seminár zameraný na riadenie KŠ z „vnútra navonok" a pripravovaný materiál pre tvorbu štandardov katolíckej školy.

I keď prezentované výzvy sa javili ako náročné, v prítomných vzbudili nové nádeje a očakávania.

Miriam Janegová DŠÚ v Žiline
Návrat späť