13. 02. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Ponuka pomaturitného externého štúdia

Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline oznamuje všetkým záujemcom o pomaturitné štúdium,

že v školskom roku 2015/2016 otvára

Externé štúdium

  • dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia (len v pracovné dni: 2-krát týždenne po cca 5 hod.) (1 trieda s počtom žiakov 15)
  • dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia (len v pracovné dni: 1-krát týždenne po cca 5 hod.) (1 trieda s počtom žiakov 15)

Podmienky prijatia

  • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
  • Termín podania prihlášok na štúdium: do 31. 5. 2015
  • (k prihláške priložiť doklad o ukončenom vzdelaní)

Bližšie informácie na sekretariáte školy.


Na stiahnutie

EXTERNÉ ŠTÚDIUM.docNávrat späť