05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Otvorenie Jubilejného roka 2012 pri oslave patróna školy sv. Tomáša Akvinského

27. januára 2012 medzi žiakov a zamestnancov školy zavítal otec biskup Mons. Tomáš Galis a spoločne oslávili patróna školy - sv. Tomáša Akvinského. Touto slávnosťou otvorili jubilejný, 20-ty rok školy.

27. januára 2012 medzi žiakov a zamestnancov školy zavítal otec biskup Mons. Tomáš Galis a spoločne oslávili patróna školy - sv. Tomáša Akvinského. Touto slávnosťou otvorili jubilejný, 20-ty rok školy. Otec biskup celebroval sv. omšu za účasti duchovného správcu P. Melichara, dekana farnosti Žilina - Vlčince Richarda Folučku a ďalších bratov dominikánov. Otec biskup Tomáš, v homílii všetkých povzbudil a zároveň vyzval uprieť svoj zrak na Boha, ktorý je tou pravou Láskou a krásou. Po sv. omši nasledoval krátky program, v ktorom odznelo hudobné pásmo v podaní terajších a bývalých žiakov. V prezentácii sa zoznámili so životom sv. Tomáša Akvinského a stručnou históriou školy.

 

 

Požehnanie Pražského Jezuliatka pre Obchodnú akadémiu sv. Tomáša Akvinského v Žiline

Ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicza O.Praem, 12. januára 2012 za prítomnosti duchovného správcu školy pátra Melichara Matisa a riaditeľky školy požehnal v Kaplnke sv. Kríža v Ostrave sošku Dieťaťa Ježiša - Pražského Jezuliatka, ktoré sa stalo symbolom jubilejného, 20-teho roka školy. Otec biskup František Václav Lobkowicz je jeden z predkov slávneho českého rodu, ktorý priniesol Jezuliatko zo Španielska do Čiech. Všetkým, ktorí sa budú pri tejto soške modliť, otec biskup František vyprosuje hojnosť Božej pomoci a Božieho požehnania.

 

Požehnanie Pražského Jezuliatka pre Obchodnú akadémiu sv. Tomáša Akvinského v Žiline


Návrat späť