05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Oceňovanie žiakov ZŠ 31.5.2011

Príhovor pri oceňovaní žiakov ZŠ 31.5.2011 Žiline

Vážený otec biskup, milí žiaci a učitelia, vážení rodičia.
Svätou omšou sme začali našu milú slávnosť oceňovania vybraných žiakov cirkevných ZŠ Žilinskej diecézy.

Táto svätá omša bola vďakyvzdaním za všetky dary, ktorými nás Nebeský Otec zahŕňa.

Dnes máme predovšetkým na mysli dary , ktoré nám Boh udelil práve v týchto našich ocenených žiakoch. Oni sú darom a radosťou pre rodičov, oni sú darom a povzbudením pre učiteľov a školu. Sú darovanými priateľmi pre spolužiakov a sú darom a nádejou pre nášho otca biskupa i pre celú Cirkev.

No nie len oni sú darom, ale aj oni sami boli obdarovaní množstvom talentov, ako je dobrá pamäť a logika, ľahkosť v učení, húževnatosť, sila v prekonávaní prekážok, vytrvalosť atď.

Chvályhodné je, že tieto talenty nezakopali, ale ich rozvíjali , každý podľa vlastných možností.

Prajem Vám, aby cena, ktorú Vám o malú chvíľu odovzdá otec biskup, bola pre Vás povzbudením tieto talenty rozvíjať naďalej, i v novom prostredí stredných škôl, kam od septembra nastúpite.

Ing. Mgr. Miriam Janegová
riaditeľka DŠÚ v Žiline

 

Zoznam žiakov katolíckych základných škôl Žilinskej diecézy navrhnutých na ocenenie otcom biskupom Mons. Tomášom Galisom v školskom roku 2010/2011


Michaela Bezecná
Základná škola sv. Dominika Savia, ul. Školská 386, Dubnica nad Váhom


Klára Dašková
Cirkevná základná škola sv. Margity, Námestie slobody 562/1, Púchov


Dominik Gábor
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, Žilina


Mária Halamová
Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom


Ján Chabada
Základná škola s materskou školou A. Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, Martin


Terézia Jánošíková
Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica


Júlia Kristeková
Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729


Martina Marienková
Základná škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica


Simona Matyšáková
Cirkevná základná škola Jána Palárika, Raková 705


Janka Mišiaková
Cirkevná základná škola sv. J. Vianneyho, Námestie A. Škrábika 5, Rajec


Monika Smrekovská
Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Na Závaží 2, ŽilinaNávrat späť