23. 06. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Oceňovanie žiakov základných škôl

Otec biskup Tomáš Galis ocenil žiakov základných škôl

Stalo sa už peknou tradíciou, že otec biskup Tomáš Galis každoročne ocení žiakov katolíckych základných škôl Žilinskej diecézy, ktorí svojou húževnatosťou, zodpovedným prístupom k štúdiu a zúročením Božích darov, ako je intelekt, pamäť, logické myslenie a ďalšie schopnosti, dosiahli výborné študijné výsledky. Tieto hodnoty sú určite vzácne, ale k dosiahnutiu ocenenia by nestačili. Ďalšou, rovnocennou požiadavkou je preukázanie svedectva kresťanského života v súčasnej dobe a to samozrejme aj na pôde školy.

Zoznam žiakov ocenení otcom biskupom dňa 4. júna 2014 v Žiline

 • Branislav BALÁŽ
  • Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika č. 5, Rajec
 • Veronika BERGEROVÁ
  • Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Ul. Romualda Zaymusa 3, Žilina
 • František GALIS
  • Základná škola s materskou školou A. Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, Martin
 • Sofia HRENÁKOVÁ
  • Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, Považská Bystrica
 • Tomáš Peter HRTUS
  • Spojená škola Kráľovnej pokoja – ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Na Závaží 2, Žilina
 • Marián CHOVANIAK
  • Cirkevná základná škola Jána Palárika, Raková 705
 • Michal KYSELICA
  • Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Ul. Romualda Zaymusa 3, Žilina
 • Lukáš RAJEC
  • Základná škola sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom
 • Magdaléna MASARYKOVÁ
  • Spojená škola sv. J. Bosca – ZŠ sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica
 • Matúš MOŠKO
  • Cirkevná základná škola sv. Margity, Námestie slobody 562/1, Púchov
 • Terézia MRÁZIKOVÁ
  • Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom
 • Alojzia ORAVCOVÁ
  • Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729

Priebeh oceňovania

Celé podujatie začalo v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, sv. omšou, ktorú celebroval otec biskup Tomáš Galis.

Liturgický spev zabezpečili žiaci a pedagógovia zo ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine.

Slávnostné odovzdanie ocenení otvoril žiak 9.roč. Filip Guten, zo ZŠ Romualda Zaymusa v Žiline.

Otec biskup každému ocenenému žiakovi odovzdal diplom a dar (Sväté písmo, DVD – Svätá Barbora, CD s nahrávkami speváckeho zboru Goretti - Chvíle chvál). Taktiež pogratuloval rodičom k úspešnej výchove svojich detí a odovzdal im publikáciu o Žilinskej diecéze.

Nasledovalo spoločné fotografovanie pri súsoší sv. Cyrila a Metoda a spoločný obed v Diecéznom centre.

Tu na celé slávnostné zhromaždenie čakali žiaci ZŠ Romualda Zaymusa, ktorí obohatili program svojím folklórnym vystúpením.

Stretnutie sa zavŕšilo spoločným zdieraním o postrehoch a skúsenostiach žiakov, rodičov a pedagógov zo štúdia na jednotlivých katolíckych základných školách.
Návrat späť