05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Ocenení študenti stredných škôl

16.11.2011 v kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline sa uskutočnila slávnostná sv. omša pri príležitosti ocenenia študentov stredných škôl...

(25.11.2011) 16.11.2011 v kostole Obrátenia sv. Pavla v Žiline sa uskutočnila slávnostná sv. omša pri príležitosti ocenenia študentov stredných škôl. Otec biskup Mons. Tomáš Galis odovzdal dvanástim študentom diplom za výborný prospech, reprezentáciu školy a svedectvo kresťanského života spolu so Svätým písmom Starého a Nového zákona a DVD o sv. Rite. Poďakovanie a uznanie vyjadril aj rodičom ocenených a ich učiteľom, s ktorými pri spoločnom obede diskutovali o ich skúsenostiach s cirkevnými školami.

 

 Návrat späť