25. 03. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

NOC BIBLIE v OA sv. Tomáša Akvinského

Z piatku 20. na sobotu 21. marca 2015 sme prežili v našej škole Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského Noc Biblie. 

Témou bol život prvých kresťanov a misijné cesty apoštola Pavla.

Medzi účastníkmi boli žiaci zo všetkých ročníkov, ako aj pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci. Akcia začala svätou omšou o 19. hodine, ktorú slúžili bratia dominikáni Benedikt a Šebastián v školskej kaplnke sv. Kataríny Sienskej. V multimediálnej učebni prednášku spojenú s besedou o evanjeliách a Skutkoch apoštolov viedol páter Benedikt. Potom sme v kaplnke spoločne prežili krížovú cestu. Duchovný program vyvrcholil adoráciou pred vystavenou Oltárnou sviatosťou.

Po tomto programe sme rozbehli pár aktivít: dopĺňanie slov do textov Svätého písma, usporiadanie jednotlivých zastavení krížovej cesty a následne správne priradenie príslušných kresieb ku každému zastaveniu, zakresľovanie miest, ktoré navštívil apoštol Pavol do pripravených máp. Nočnú akciu uzavrel film o svätom Pavlovi.

Noc Biblie sme ukončili slávnostnou svätou omšou ráno o 7.30 a spoločným agapé.

Ľubica EnglártováNávrat späť