20. 10. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Návšteva v Šibeniku

Naša cesta začala v nedeľu 21. septembra o 22. hodine. Po 14-tich hodinách strávených v autobuse 

dorazila „výprava" zo ZŠ sv. Augustína do cieľa, ktorým bola Katolícka základná škola v Šibeniku, za účelom výmeny skúseností medzi pedagógmi. Po srdečnom uvítaní riaditeľkou školy sr. Mandicou Starčevićovou sme sa išli ubytovať a potom nasledovalo predstavenie jednotlivých krajín, pri ktorom sme si vypočuli z úst detí chorvátsku hymnu a na oplátku sme im zaspievali tú našu – Nad Tatrou sa blýska.

Pestrý štvordňový program, ktorý si pre nás pripravili naši hostitelia, bol zameraný na spoznávanie prírodných krás a historických pamiatok mesta a blízkeho okolia. Spolu s našimi chorvátskymi sprievodcami sme obdivovali vodopády v neďalekom Národnom parku Krka. Na presuny medzi jednotlivými časťami mesta sme využili aj lodnú dopravu, ktorá ponúka unikátnu prírodnú scenériu ostrovčekov lemovanú vodnými prietokmi. Na ostrove Prvić sme zavítali do múzea Fausta Vrančića, známeho chorvátskeho vynálezcu padáka a konštruktéra mostov. Úžasný výhľad na mesto Šibenik a okolité súostrovia sa nám naskytol z Pevnosti sv. Michala, ktorá slúžila ako obranný val v čase nájazdov tureckých vojsk.

Niekoľkokrát sme si prešli typické úzke kamenné uličky historického centra a naše kroky viedli aj do chrámov, bohatých na históriu spojenú s chorvátskym národom. V starobylej Katedrále sv. Jakuba zo 16. storočia nás prijal šibenický biskup Mons. Ante Ivas, ktorý nás oboznámil s výstavbou tohto chrámu zapísaného do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Nezabudnuteľný zážitok máme aj zo sv. omše celebrovanej černošským kňazom, v rámci ktorej sme zaspievali náboženské piesne v slovenčine s pozitívnym ohlasom miestnych obyvateľov.

Zúčastnili sme sa aj vyučovania, kde naši žiaci aj učitelia spoznali južanský temperament. Zaujímavosťou je, že najlepšou známkou je päťka a najhoršou jednotka. A žiaci si zhlboka povzdychli pri tom, keď sa dozvedeli, že v chorvátskom jazyku sa nevyskytuje ypsilon. Na školskom ihrisku sa odohrali priateľské stretnutia vo vybíjanej a vo futbale. Víťazov neprezradíme.

Na záver treba spomenúť a poďakovať p. Márii Ševčíkovej, bez ktorej by bola naša komunikácia veľmi ochudobnená a tiež riaditeľke DŠÚ v Žiline Ing. Mgr. Miriam Janegovej za úspešný priebeh tejto návštevy.

A nastal piatok 26. septembra, deň rozlúčenia. Ešte v nás doznievajú príjemné zážitky. Tiež sme nezabudli pozvať našich hostiteľov na návštevu krajiny v srdci Európy, i našej školy, ktorá by sa mala uskutočniť na budúci rok.

Ivan Šuly


 Návrat späť