11. 02. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Metodický deň učiteľov slovenského jazyka a literatúry

Učitelia slovenského jazyka a literatúry získavali nové skúsenosti pre aktivizáciu žiakov pri vyučovaní.
Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline, organizačná zložka Základná škola sv. Cyrila a Metoda v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline usporiadali dňa 5. 2. 2015 metodický deň pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni základnej školy. Zúčastnilo sa ho 16 učiteľov základných škôl Žilinskej diecézy.
Metodický deň začal svätou omšou v školskej kaplnke, kde sa okrem iného liturgickým spevom predstavili žiaci nášho Gymnázia Kráľovnej pokoja. Všetkých účastníkov privítala na pôde školy riaditeľka Ing. Eleonóra Gregorová a prihovorila sa im aj riaditeľka Diecézneho školského úradu Žilinskej diecézy Mgr. Ing. Miriam Janegová. Hlavnou témou metodického dňa bolo čítanie s porozumením. Je to jedna z dôležitých kompetencií a od jej úspešného zvládnutia mnohokrát závisí aj úspešnosť žiakov pri rôznych certifikovaných meraniach. V dopoludňajšom bloku sa PhDr. Andrea Pieronová a Mgr. Aneta Sekáčová zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline zaoberali aktívnym využívaním čítania s porozumením vo vyučovacom procese a spôsobmi hodnotenia úspešnosti žiakov v čítaní s porozumením. Predviedli rôzne ukážky textov pre dyslektikov a ich analýzu. Prezentovali rôzne úlohy a didaktické testy zamerané na čítanie s porozumením.
Po obede Mgr. Lucia Pudišová zo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline, teda z domácej školy, pripravila zaujímavú prezentáciu o školskom časopise IDEA. Je to veľmi úspešný školský časopis, ktorý tento rok vychádza už v 19. ročníku. Počas svojej existencie sa už desať krát umiestnil na popredných miestach v súťaži školských časopisov PROSLAVIS. Jedným z posledných úspechov časopisu je 1. miesto v celoslovenskej súťaži tvorivosti žiakov základných a stredných škôl SR pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda Solúnski bratia, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska.
Metodický deň ukončila vzájomná diskusia o prednášanej problematike a výmena skúsenosti s tvorbou školského časopisu.
Mgr. Miroslav Malacha


Návrat späť