30. 04. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Metodický deň katolíckych materských škôl

Veľmi požehnaný čas sme prežili dňa 22. apríla 2015 v škole ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine,

kde sa konal metodický deň pre katolícke materské školy Žilinskej diecézy.

Zúčastnili sa ho hostia: pani riaditeľka Diecézneho školského úradu Ing. Mgr. Miriam Janegová, pani zástupkyne a pani učiteľky už existujúcich materských škôl zo Žiliny, z Novej Dubnice a Dubnice nad Váhom a pani učiteľky, ktoré plánujú pracovať v novej katolíckej materskej školy v Považskej Bystrici.

Začali sme sv. omšou v Kaplnke bl. sestry Zdenky Schelingovej, ktorú celebroval dôstojný pán farár Mgr. Jaroslav Vnuk, pokračovali sme prezentáciou o našej materskej škole, ktorá vychováva a vzdeláva deti už 10 rokov. Nakoniec bolo otvorené zdieľanie, počas ktorého sme sa vzájomne spoznávali, vymieňali skúseností, informácie z riadenia, edukačnej činnosti a duchovného vedenia detí.

Do budúcna plánujeme pokračovať vo vzájomnej metodickej pomoci a pravidelne sa stretávať v jednotlivých materských školách s cieľom skvalitňovania edukačnej činnosti a duchovného formovania detí. Informovať základné školy, ktoré uvažujú o zriadení materskej školy o možnosti mať materskú školu a podeliť sa s vlastnými skúsenosťami, problémami z jej fungovania v podmienkach ZŠ.

Vďaka Bohu za príjemné strávený čas v kruhu úprimných ľudí. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, v ktorých plánujeme budovať priateľstvá a pomáhať si na ceste do neba :-).

Katarína Kružliaková

učiteľka MŠNávrat späť