03. 10. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Medžugorie - miesto, kde sa nebo dotýka zeme

Viera je veľmi dôležitá v živote každého človeka, pomáha nám prekonávať rôzne skúšky, ťažké obdobia, javy, ktoré si nevieme vysvetliť rozumom...

V dnešnej dobe obzvlášť mladý človek prežíva mnoho náročných chvíľ, snaží sa nájsť tú správnu cestu a nestratiť sa v spleti iných lákavých ciest. Jedným zo spôsobov pomoci či ukázania správneho smeru je aj návšteva Medžugorie, malého mestečka v Bosne a Hercegovine. Čím je toto miesto výnimočné? Od 15. 8. 1993 bolo biskupmi toto miesto vyhlásené ako posvätné, ako miesto modlitby.

O sile tohto pútnického miesta svedčia tisíce ľudí, medzi nimi aj naši žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ktorí vďaka pani profesorke Mgr. Anne Krellovej mohli v dňoch 17. 9 až 22. 9. 2014 toto miesto navštíviť. Zásluhou pani profesorky toto miesto mohli navštíviť mnohí študenti, nakoľko už od roku 2008 organizuje púte do Medžugorie. Mnohí načerpali veľa síl, napriek tomu, že silu museli vydať, aby vystúpili na miesto zjavenia Podbrdo či Križevac. Všetci putovali s vlastnými úmyslami, prosbami, ale aj spoločnou prosbou, ktorá je aktuálna, aby mier zavládol medzi človekom a Bohom. Okrem pútnických miest sme mali možnosť navštíviť komunitu Cenacolo, ktorá poskytuje miesto pre stratených mladých ľudí, nespokojných, búriacich sa, zúfalých, tých, ktorí chcú nájsť sami seba a zmysel života. Nachádzajú sa v nej mladí ľudia, ktorí zápasia s rôznymi závislosťami, ktoré sú dnes rozšírené v rôznej podobe a je potrebné, aby sme pred nimi nezatvárali oči. V komunite sme sa stretli aj so Slovákom, ktorý nám rozpovedal svoj životný príbeh a povzbudil našich žiakov, aby nikdy neupadli do žiadnej závislosti, nakoľko cesta naspäť je už veľmi náročná.

Medžugorie poskytuje priestor a službu mnohým, ktorí sa ocitli v núdzi. Aj preto sa zrodil projekt Majčino Selo, o ktorom sme sa mohli dozvedieť viac. Jeho súčasťou sú domy pre opustené deti a siroty. Toto zariadenie tu vzniklo počas občianskej vojny v bývalej Juhoslávii. Ako sme mali možnosť počuť, v dnešnej dobe rozvíjajú ďalšie projekty v službe opusteným na tele či duchu.

Prostredníctvom pár dní, ktoré sme prežili v Medžugorii, sme mali pocit, že je to miesto, kde sa skutočne nebo dotýka zeme. Potešili sme však nielen našu dušu, ale oči, pretože sme na vlastné oči videli prírodnú krásu tyrkysovej vody v podobe Kravických vodopádov. Odvážlivci sa mohli okúpať, menej odvážni ovlažili aspoň svoje nohy, ktorí pod vplyvom ľadovej vody trošku zamrzli. Nezamrzol nám však úsmev na tvári a obrovský optimizmus, ktorý je pre nás hnacím motorom do ďalších náročných dní.

Preto všetkým zúčastnením patrí veľké ďakujem, osobitne sa chceme poďakovať pánovi kaplánovi Michalovi Melišíkovi, ktorý nás na celej púti sprevádzal duchovne. Naše poďakovanie patrí aj pani riaditeľke Mgr. Ingrid Mikovčákovej, ktorá bola naklonená myšlienke, aby sme mohli navštíviť toto vzácne miesto.

Mgr. Gabriela Chalupková
Návrat späť