18. 03. 2019
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Medzinárodná konferencia Youth Forum

Žiaci Gymnázia sv. Františka v Žiline na medzinárodnej konferencii Youth Forum vo Viedni

V dňoch 12. - 14. marca 2019 reprezentovali krajinu Slovensko na medzinárodnej konferencii Youth Forum vo Viedni žiaci Gymnázia sv. Františka v Žiline - Katarína Saparová a Matúš Marec, obaja zo septimy. Celé stretnutie sa konalo pod záštitou UNODC - Úradu OSN pre drogy a kriminalitu. Konferenciu organizovala rada pre mladých Youth Initiative, ktorá sa snaží o aktívne zapojenie tínedžerov z celého sveta do oblasti drogovej prevencie v jednotlivých krajinách. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo 43 delegátov - mladých ľudí z 30 krajín sveta. Výsledkom ich spoločnej práce bolo vyhlásenie k príčinám a prevencii drogovej závislosti u mladých ľudí.

Anna PoláčkováNávrat späť