09. 11. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Máme na to, aby sme pomáhali

Študenti Gymnázia Kráľovnej pokoja a Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline prejavujú záujem o rozvojové krajiny.
Záujem študentov Gymnázia Kráľovnej pokoja a Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline o rozvojové krajiny, ich problémy a možnosti pomoci je podporovaný okrem tematických hodín aj rôznymi aktivitami a prednáškami. Slovenská katolícka charita v rámci aktivít Európskeho roka rozvoja 2015 aj na našej škole zrealizovala prednášky o rozvojovej pomoci. Žiaci sa okrem iného dozvedeli novú informáciu, že Slovensko sa nachádza v rámci rebríčka rozvinutých krajín na vysokých priečkach, medzi prvými 40-timi krajinami sveta (z cca 200 krajín). Ale to, že sa majú na Slovensku lepšie, ako mnoho iných detí vo svete, si uvedomovali už dávno. Aj tieto informácie nás utvrdili a povzbudili v tom, že máme na to, aby sme pomáhali tým, ktorí sa narodili v omnoho menej rozvinutých krajinách. Vďaka týmto aktivitám majú naše deti otvorené srdcia pre pomoc ich rovesníkom v ďalekej Afrike – už ôsmy rok podporujú štyroch afrických priateľov a umožňujú im chodiť do školy a získať tak šancu na lepší život.Návrat späť