05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Májová nedeľa patrila našim mamám

Nedeľné popoludnie 13. mája bolo venované našim mamám. Žiaci pod vedením vedúcich krúžkov pripravili pre ne pestrý program...

Nedeľné popoludnie 13. mája bolo venované našim mamám. Žiaci ZŠ sv. Augustína v Považskej Bystrici pod vedením vedúcich krúžkov pripravili pre ne pestrý program. Po úvodnom príhovore vdp. kanonika L. Hermana sa deti predstavili spevom, tancom, hrou na hudobné nástroje a tromi divadelnými vstupmi. Tieto predstavili divákom známe situácie z bežného života v rodine, najprv z prostredia škôlkarov, neskôr žiakov základnej školy a napokon zo sveta násťročných. Každá veková skupina používa svojský spôsob komunikácie s osobou, ktorá mu je najbližšia - s mamou. Aj to bolo inšpiráciou autorov scénok, ktoré neraz vyústili do úsmevných situácií. A súdiac podľa reakcií publika - situácií, ktoré dôverne poznajú, veď ich zažívajú so svojimi ratolesťami takpovediac denne. Najmenší účinkujúci , naši prváci, zatancovali mamičkám naozaj nežný tanec motýlikov. Odmenou pre účinkujúcich bol vďačný potlesk plnej sály Katolíckeho domu. Program bol okorenený aj projekciou troch anketových vstupov, v ktorých deti navštevujúce našu školu odpovedali na otázky pomáhaš mame?, čím vieš mamu nahnevať? a ako ju vieš potešiť? Skvelé odpovede! Posledným vstupom, ktorý zahrali staršie žiačky navštevujúce dramatický krúžok, bola scénka o stvorení matky. Aj matky pre Božieho Syna... Pekná akcia bola ukončená spoločnou modlitbou za naše mamy a požehnaním. A ešte niečo: milé mamy, ďakujeme Vám za všetko a vyprosujeme Vám veľa milostí od nášho Vykupiteľa!Návrat späť