03. 12. 2019
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Industry 4.0 a kritické myslenie nielen v matematike

V súlade s Koncepciou skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR, ktorej návrh predložilo Ministerstvo školstva, 
vytvára Spojená škola Kráľovnej pokoja v školskom roku 2019/20 viaceré príležitosti ku kvalitnej príprave na realizáciu tejto koncepcie.

V tejto súvislosti srdečne pozývame na dve interaktívne stretnutia k téme Hejného metódy v matematike:

Pre rodičov
- informačno-interaktívna prednáška s ukážkami vyučovania, predstavením vyučovacích prostredí a dobrými radami čo robiť doma s deťmi aby sa posilňovali ich matematické zručnosti
- utorok, 10. 12. 2019, 14:15 - 17:30, prihlasovanie do 4. 12. 2019 cez online dotazník TU
- viac info TU

Pre učiteľov
- informatívny kurz o základných princípoch, teórii schém a učebných prostredí, o novej roli učiteľa, účastníci získajú certifikát o absolvovaní kurzu
- primárne určené pre učiteľov I. stupňa ZŠ
- piatok, 13. 12. 2019, 9:00 - 12:10, prihlasovanie do 4. 12. 2019 cez online dotazník TU
- viac info TU

Náklady spojené s realizáciou podujatia sú hradené z projektu. Cestovné náklady si hradia účastníci z vlastných zdrojov.


Návrat späť