05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

HODY NA SV. MARTINA V MATERSKEJ ŠKOLE

Dňa 11.11.2011 sme v ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine oslavovali patróna materskej školy sv. Martina. Aby sme sa o ňom viac dozvedeli, na celý týždeň sme mali pripravený projekt sv. Martina...

Dňa 11.11.2011 sme v ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine oslavovali patróna materskej školy sv. Martina. Aby sme sa o ňom viac dozvedeli, na celý týždeň sme mali pripravený projekt sv. Martina. Počas celého týždňa sme sa rozprávali o ňom, pozerali si knižky i prezentácie, maľovali si tričká a iné druhy aktivít. Vrcholom bol piatok, sviatok sv. Martina, ktorý začal slávnostnou sv. omšou v triede MŠ, po nej nasledovalo divadelné predstavenie o sv. Martinovi hrané učiteľkami MŠ a potom sa už len hodovalo a tancovalo. Deti mali bohaté zážitky z tohto dňa. Celé sa to nieslo v duchu Martinovho posolstva, pomôcť núdznym - pripravili sme naše práce ako vernisáž, kde sme dobrovoľný príspevok odovzdali jednej rodine, ktorá to najviac potrebuje. Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolupodieľali na našej veľkej oslave. Svätý Martin, oroduj za nás!

Kolektív učiteliek MŠ

 Návrat späť