14. 09. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Duchovná obnova zamestnancov Katolíckej spojenej školy v Rajci

V dňoch 24. - 26. 8. 2015 sa konala duchovná obnova pedagogických a nepedagogických zamestnancov KSŠ Rajec v Oščadnici. 
Hneď po príchode sme sa ubytovali v jednej z chát v areáli Rodinka Resort. Nasledovala modlitba posvätného ruženca, ktorú viedli učitelia prvého stupňa ZŠ. Po vynikajúcom obede si pre nás p. kaplán Michal Melišík pripravil netradičnú formu prednášky. Zážitkovou formou sme si sami vytvorili jednotlivé zastavenia krížovej cesty inšpirované žiackymi, učiteľskými i rodičovskými každodennými radosťami aj starosťami. Potom sme sa spoločne vybrali na kalváriu. Po večeri sme mali možnosť osobného rozhovoru či spovede. 
Príjemne prežitý deň sme zavŕšili kvízom. Otázky pozostávali z viacerých okruhov - biológia, náboženstvo, chémia a spoločenské správanie. Súťažili sme tiež v tvorbe básne o našej škole a v kresbe vízie školy do budúcnosti. Podobenstvo o rozsievačovi sme aplikovali na našu prácu, odpovedali sme postupne na tri otázky: Mám dosť síl? Mám zrno (vedomosti, zručnosti, schopnosti) ? Mám pôdu (vhodné prostredie, záujem žiakov) ? Napriek tomu, že boli udelené prvé tri miesta, víťazmi sme sa stali všetci - dobre sme sa zabavili a dostali sme sladkú odmenu. 
Na druhý deň sme sa po rozcvičke (podľa vlastných možností a schopností :) a raňajkách pomodlili modlitbu posvätného ruženca pod vedením učiteľov druhého stupňa ZŠ. Sv. omšu sme mali obohatenú o prednášku zameranú na spomínané Podobenstvo o rozsievačovi. 
Poobede p. kaplána vystriedal p. kaplán Rastislav Najdek. Porozprával nám o modlitbe, jej druhoch a význame pre duchovný život človeka. Večer sme si pozreli film V jednom ohni. 
Posledný deň našej duchovnej obnovy sme zavŕšili modlitbou posvätného ruženca pod vedením nepedagogických zamestnancov spojenú s prechádzkou v okolí chaty a sv. omšou. 
Ďakujeme p. kaplánom za ich duchovné vedenie počas príjemne strávených dní v krásnom prostredí. 

kolektív učiteľov KSŠ


Návrat späť