02. 05. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Duchovná obnova prvákov “Hľadanie vnútornej krásy cez umenie”

Prváci OATA zažili inovatívnu formu duchovnej obnovy. 

Viedla ju sestra Blažeja, ktorá k nám na OATU prišla z Kongregácie sestier dominikánok sídliacej v Petrovanoch pri Prešove.

Žiaci mali prostredníctvom kresieb a hliny vyjadriť stav svojho vnútra a musíme povedať, že pracovali usilovne a zanietene. Podarili sa im veľmi pekné kresby a výtvory z hliny, ktoré prezentovali v kaplnke školy počas sv. omše.

Sestre Blažeji patrí veľká vďaka za vytvorenie príjemnej tvorivej atmosféry a pátrovi Michalovi za pomoc a duchovnú podporu a službu.Návrat späť