02. 02. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Duchovná obnova pedagógov OA Tomáša Akvinského

Dňa 20. januára 2015 sme privítali vzácneho hosťa – kňaza, docenta Katolíckej univerzity v Ružomberku

ThDr. Róberta Sarku PhD. Duchovná obnova začala v kaplnke školy svätou omšou, ktorú spoločne s našim hosťom koncelebroval duchovný správca školy páter Šebastián Moric. Otec Sarka sa v homílii zameral na Božiu vôľu v živote každého z nás, na rozhodnutia, ktoré denne robíme . Ak kráčame v blízkosti Pána a skutočne túžime po Jeho vôli vo svojom živote, Boh nám zjaví svoje priania v našom srdci.

Po svätej omši učitelia využili čas na príjemnú diskusiu o rôznych zaujímavých témach a naplánovali ešte jedno stretnutie na tému okultizmus, mágia a sekty. V tejto oblasti je pán docent Róbert Sarka odborník.Návrat späť