03. 11. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Divoký západ na KAPE

Imatrikulácie v Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline. Nebraska. Oklahoma. Texas. Ale už aj Žilina!
V piatok 23. októbra sa v Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline zmenil vzduch a nastal zvláštny westernovský ruch. Dobrodružstvo, športové súboje, smiech či hudobné a slovné „boje" sa niesli chodbami školy. Čosi sa dialo. Imatrikulovalo sa. Druháci vítali prvákov do svojich gymnaziálnych radov!
Mgr. R. BednárováNávrat späť