19. 02. 2015
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Biblická olympiáda v OA sv. Tomáša Akvinského

Už tradične prvé dni v mesiaci február, po polročných zhonoch, prebieha v našej škole školské kolo Biblickej olympiády. 

Zúčastňujú sa ho víťazi triednych kôl, tento rok prvýkrát bez zástupcov z maturitného ročníka.

Školské kolo sa konalo v stredu 4. februára 2015 a z triednych kôl doň postúpilo 16 žiakov. Bolo rozdelené na štyri „podkolá":

  • písomné vypracovanie testu,
  • ústne zodpovedanie 1 dobrovoľne vybranej otázky z 20-tich ponúkaných otázok,
  • práca s 2 obrazmi a následné zodpovedanie zadaných úloh písomnou formou,
  • správne zaradenie 10-tich výrokov za pomoci kartičiek s vyjadrením pravdy alebo nepravdy k práve prečítanému a zobrazenému výroku.

 

Na prvých troch miestach sa umiestnili:

  • 1. miesto – Gabriela Biela z II. A triedy
  • 2. miesto – Emília Ďuranová z III. A triedy
  • 3. miesto – Roman Míchel z II. A triedy.

 

Štvrté miesto obsadil Šimon Halaj z I. B triedy, ktorý sa spoločne s víťazmi začína pripravovať na dekanátne kolo Žilinskej diecézy, ktoré sa uskutoční v polovici marca. Na dekanátne kolo z nich postúpia traja, ktorí našu školu budú reprezentovať ako jeden tím.

Ľubica EnglártováNávrat späť