27. 10. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Betlehemársky workshop

Cezhraničná spolupráca žiakov ZŠ oživila tradície výroby betlehemov.
V Základnej škole sv. Cyrila a Metoda sa 23. októbra 2014 uskutočnil Betlehemársky workshop. Dvadsaťosem žiakov 2. stupňa ZŠ sa na workshope najskôr dozvedelo zaujímavosti o betlehemárstve. Potom profesionálny betlehemár vysvetlil a prakticky ukázal ako vyrábať betlehemy z pripraveného materiálu.

Žiaci následne v priebehu 4 vyučovacích hodín s veľkým záujmom a tvorivým elánom vytvorili 28 betlehemov. Vyrobené betlehemy budú vystavené na medzinárodnej výstave detských betlehemov v Ostrave. V rámci projektu všetci zúčastnení žiaci navštívia výstavu v Ostrave, kde budú môcť porovnať svoje dielo s dielami iných žiakov z Čiech a Poľska.

Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007-2013 a jeho cieľom je zachovanie tradície našich predkov, oživenie a popularizácia betlehemárstva v pohraničnom regióne.
Deviatačka Miška Pauríková o projekte povedala: "Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť a zistenie, čo všetko sa dá z prírodných materiálov vyrobiť. Páčilo sa mi, že organizátori boli veľmi príjemní a veľmi ochotne a fundovane nám pomáhali a radili pri výrobe betlehemov. Už teraz sa tešíme na stretnutie s nimi v Ostrave."

Výroba betlehemov sa páčila aj Júlii Valúchovej, Barbore Zelníkovej, Monike Milovej a Viktórii Smolákovej: "Mohli sme vyrobiť betlehemy podľa seba a nemuseli sme sa vtedy učiť. Tešíme sa na výstavu do Ostravy, bol to príjemný zážitok a milí ľudia, veríme, že sa takáto akcia bude opakovať aj na budúci rok."

Mgr. Miroslav Malacha


Návrat späť