05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Beseda so spisovateľom Petrom Kubicom

Dňa 27. 4. 2012 sa v priestoroch Katolíckeho domu v Považskej Bystrici konala beseda so spisovateľom, prekladateľom, publicistom, ...

Dňa 27. 4. 2012 sa v priestoroch Katolíckeho domu v Považskej Bystrici konala beseda so spisovateľom, prekladateľom, publicistom, organizátorom kultúrneho i verejného života v Žilinskom kraji Petrom Kubicom. Zúčastnili sa jej žiaci ZŠ sv. Augustína v troch blokoch. Najskôr sa s p. spisovateľom rozprávali, hádali hádanky dokonca i báseň s ukazovačkami si zacvičili žiaci 1. až 3. ročníka. V druhom bloku sa o zaujímavostiach z jeho tvorby dozvedeli žiaci 4. až 6 ročníka a tretí blok patril najstarším žiakom 7. až 9 ročníka, ktorí si takto netradične rozšírili svoje literárne vedomosti. Zaujali ich najmä podrobnosti o tom , ako spisovateľ tvorí, kde hľadá inšpiráciu, čo všetko sa musí udiať, aby vôbec kniha vznikla. Každá beseda bola obohatená o program detí danej vekovej kategórie, ktorí prednášali ukážky z tvorby p. spisovateľa Kubicu, pre ktorého bola určite zaujímavá aj projekcia ankety z prostredia školy, kde žiaci odpovedali na otázky: kto je spisovateľ, aké vlastnosti by mal mať a chcel by si aj ty byť spisovateľ?

Beseda bola veľmi pútavá. Veď stretnúť sa so spisovateľom, inak ako len na papieri, bolo pre našich žiakov naozaj nevšedným zážitkom. Niektorí boli určite prekvapení, že spisovateľ nie je „taký tichý ujo, čo len sedí a stále píše" , ako zaznelo aj v spomenutej ankete. Naopak, deti sa mali možnosť presvedčiť, že p. Kubica je plný pozitívnej energie, a ako sám povedal, veľmi rád rozpráva, rozumie deťom aj ich humoru, ba nemá problém si s najmenšími aj zaskákať ako zajko Majko z jednej jeho knižky pre deti. Za sprostredkovanie milého podujatia ďakujeme Považskej knižnici, menovite p. E. Kaplanovej a jej spolupracovníčkam a samozrejme p. spisovateľovi Petrovi Kubicovi, ktorému želáme ešte veľa tvorivých síl i takýchto bezprostredných stretnutí s jeho najmladšími čitateľmi.

Mgr. Alena Cehelská

 Návrat späť