12. 03. 2020
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Aktuálne opatrenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolícke cirkvi Žilinskej diecézy

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, v súlade s rozhodnutiami

mesta Martin a Trenčianskeho samosprávneho kraja rozhodla o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu na nasledovných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:

Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka, Ul. S. Tomášika 1, Martin

od 11.3.2020 do odvolania

SOŠ informačných technológií pri Spojenej škole sv. J. Bosca, Trenčianska , Nová Dubnica

od 10.3. do 13.3.2020

Gymnázium 4-ročná forma a 8-ročná forma pri spojenej škole sv. J. Bosca, Nová Dubnica

od 10.3. do 13.3.2020

Ďalej na základe odporučenia RÚVZ v Čadci je na Cirkevnej základnej školy Jána Palárika, Raková 705 prerušený výchovno – vzdelávací proces v dňoch od 11.03.2020 do 17.03.2020 (vrátane).

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinskej diecézy sú povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi MŠVVaŠ SR, RÚVZ a krízovými opatreniami samosprávnych krajov, miest a obcí, na území ktorých sa školy a školské zariadenia nachádzajú.

Vyššie menovaným školám pošleme aj osobitné adresné rozhodnutie od zriaďovateľa.

Ing. Mgr. Miriam Janegová
Riaditeľka DŠÚ v Žiline

Žilina 10.3.2020

Aktuálne opatrenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolícke cirkvi Žilinskej diecézy č.2

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, v súlade s rozhodnutím mesta Púchov rozhodla o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu na nasledovných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:

Základná škola sv. Margity, Nám. slobody 562/1, Púchov

od 11.3.2020 do 17.3.2020 (vrátane)

Materská škola sv. Margity, Nám. slobody 562/1, Púchov

od 11.3.2020 do 17.3.2020 (vrátane)

Ing. Mgr. Miriam Janegová
riaditeľka DŠÚ v Žiline

Žilina 10.3.2020 14:00 hod.

Aktuálne opatrenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolícke cirkvi Žilinskej diecézy č.3

Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, v súlade s rozhodnutím mesta Považská Bystrica rozhodla o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu na nasledovných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:

Základná škola sv. Augustína, Moyzesova 1, 017 01 Považská Bystrica

od 12.3.2020 do 16.3.2020 (vrátane)

Cirkevná materská škola sv. J. Pavla II., Rozkvet 2047, Považská Bystrica

od 12.3.2020 do 16.3.2020 (vrátane)

Žilina 11.3.2020

Ing. Mgr. Miriam Janegová
riaditeľka DŠÚ v Žiline

Aktuálne opatrenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolícke cirkvi Žilinskej diecézy č.4


Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, v súlade s rozhodnutím mesta Žilina rozhodla o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu na nasledovných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti:

  • ZŠ sv. Cyrila a Metoda - organizačná zložka Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina,
  • MŠ Kráľovnej pokoja - organizačná zložka Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina
  • Školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ) - organizačné zložky Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina
  • Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, R. Zaymusa 3, Žilina vrátane jej školských zariadení (ŠKD a ŠJ)
Uvedené školy a školské zariadenia budú mať prerušenú prevádzku od 12.03.2020 do 13.03.2020. Obdobie prerušenia prevádzky môže byť predĺžené, o čom budeme rodičov a zákonných zástupcov informovať prostredníctvom škôl.

Aktuálne opatrenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolícke cirkvi Žilinskej diecézy č.5

V Žiline 11.03.2020 15:00 h

V súčinnosti s opatreniami ŽSK vydanými dňa 11.03.2020 ohľadom prevencie pred šírením koronavírusu COVID-19, zriaďovateľ RKC Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina,

rozhodol o nariadení dočasne prerušiť výchovno-vzdelávací proces
od 12.03.2020 do 16.03.2020 vrátane,

v stredných školách a školských zariadeniach na území ŽSK, ktoré sú ich súčasťou :
  • SOŠ pedagogická sv. Márie Goretti, Horná 137, 022 01 Čadca
  • SZŠ sv. Františka z Assisi, Horná 137, 022 01 Čadca
  • Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokošlákov 13, 010 08 Žilina
  • Gymnázium Kráľovnej pokoja ako súčasť SŠ Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, 010 01 Žilina.
Následne vás budeme informovať o ďalšom postupe, v závislosti na rozhodnutiach vecne príslušných štátnych orgánov.

Aktuálne opatrenia pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolícke cirkvi Žilinskej diecézy č.6


Čerpanie riaditeľského voľna dňa 13.3.2020 na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti RKC Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina :


ZŠ (a školské zariadenia) pri Spojenej škole sv. J. Bosca, Trenčianska , Nová Dubnica
ZŠ (a školské zariadenia ) Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom
ZŠ (a školské zariadenia) sv. Andreja Svorada a Benedikta, č. 729, Skalité
ZŠ s MŠ (a školské zariadenia) sv. Dominika Savia, Dubnica Nad Váhom


Od pondelka, t.j. 16.3.2020 , bude prerušený výchovno-vzdelávací proces vo všetkých školách a školských zariadeniach podľa pokynu príslušných štátnych orgánov, na 14 dní.

Na stiahnutie

usmernenie_ministerky_skolstva.pdfNávrat späť