30. 09. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

7. ročník školskej púte OATA

V sobotu 27. septembra 2014 Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline uskutočnila 

svoju 7. školskú púť na horu Živčákova v Turzovke. Spoločenstvo zamestnancov, rodičov, študentov a priateľov školy každoročne na začiatku školského roka putuje spolu s kňazom do niektorého pútnického miesta v Žilinskej diecéze.

Chceme ďakovať a prosiť o požehnanie pre všetky aktivity, ktoré nás čakajú. Púť sme začali Krížovou cestou v objatí prekrásnej Kysuckej prírody. Na Živčákovej hore duchovný správca školy páter Šebastián Moric celebroval sv. omšu, kde sme sa spoločne modlili za naše rodiny a spoločenstvo školy. Vo svojej homílii nás povzbudil, aby sme podľa vzoru našej nebeskej Matky, všetko riešili s Ježišom. Poukázal na veľkosť utrpenia Ježiša a na cenu nášho vykúpenia, na otvorenie sa prijatia milostí, na zvládnutie našej osobnej krížovej cesty.Návrat späť