03. 04. 2014
Domov   >   Ostatné   >   Kostoly   >   Dekanát Varín

Farský kostol sv. Martina (1300)

Deršffyovci z vlastných prostriedkov dali postaviť v rokoch 1583 - 1589 nový kostol v neskororománskom štýle, na základoch pôvodne gotického kostolíka z roku 1305. V roku 1919 dostal tunajší farár ThDr. Karol Kmeťko menovania za biskupa do Nitry a na jeho miesto nastúpil ako kaplán vdp. Jozef Kostelný, ktorý sa pustil do prestavby kostola. Významný slovenský architekt Milan Michal Harminc dostal ponuku od cirkevnej správy v Tepličke nad Váhom na prestavbu kostola. V návrhu bola požiadavka ponechať zo starého kostola sanctuarium, Loretánsku kaplnku, vežu a okolie chrámu s múrom. Prestavba bola vykonaná v rokoch 1926 - 28 a chrám bol slávnostne vysvätený 15. augusta 1928 ThDr. Karolom Kmeťkom, nitrianskym biskupom. Pri príležitosti 740. výročie prvej písomnej zmienky o obci dňa 29. septembra 2007 odhalili súsošie sv. Cyrila a Metoda od sochára Radúza Saleja z Hlohovca pred Kostolom sv. Martina, ktoré posvätil správca rímskokatolíckej farnosti Ján Vallo. Navyše OÚ v Tepličke nad Váhom vydal aj farebnú publikáciu o obci a každá rodina v dedine dostala jeden výtlačok. V kostole je organ, ktorý má 14 registrov, 2 manuály, elektrický pohon na mechy. 
Vchod do areálu Kostola sv. Martina v Tepličke nad Váhom s opevnením, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Vpravo je súsošie sv. Cyrila a Metoda od sochára Radúza Saleja z Hlohovca. Zvony z kostolnej veže počas vojny boli odvlečené, okrem najväčšieho zvona z roku 1664. Je zasvätený úcte sv. Donáta a bol darom Františka Vešeléniho a jeho manželky Márie Séčiovej. Prostredný zvon je zasvätený úcte sv. Cyrila a Metoda z roku 1978, ktorý odlial Jozef Kadlec z Halenkova. Tretí zvon bol puknutý a znova preliaty tiež v roku 1978. Je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii - Patrónke Slovenska. Štvrtý najmenší zvon je umieračik z roku 1922.


Návrat späť