Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zamyslenia

Dokonalá ľútosť (Kvetná nedeľa)
Dokonalá ľútosť (Kvetná nedeľa)Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Zmena zmýšľania (Piata pôstna nedeľa)
Zmena zmýšľania (Piata pôstna nedeľa) Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Čistenie chrámu (Tretia pôstna nedeľa)
Čistenie chrámu (Tretia pôstna nedeľa) Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Božie vábenie (Druhá pôstna nedeľa)
Božie vábenie (Druhá pôstna nedeľa)Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Ohlasovať vykúpenie (Prvá pôstna nedeľa)
Ohlasovať vykúpenie (Prvá pôstna nedeľa) Z liturgických textov tejto nedele sa mi vynára jedno veľmi dôležité slovo: vykúpenie.
Smrť (6. nedeľa v Cezročnom období)
Smrť (6. nedeľa v Cezročnom období) Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...
Strana 6 z 61