19. 08. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zmena plánov

20. nedeľa v Cezročnom období
Ježiš má jasný plán – spásu ľudí. Anjel to ešte pred jeho narodením vyjadril slovami: „On vyslobodí svoj ľud z hriechov" (Mt 1,21). Aby tento plán naplnil, postupuje tak cielene, až to v Matúšovom evanjeliu vyzerá, že má všetko presne rozplánované. Má svoj plán (spása) a svoje plány (itinerár jednotlivých etáp cesty). Prvá časť verejného pôsobenia je situovaná do Galilei (s občasnými krátkymi cestami do okolitých pohanských krajov, ako to vidíme aj v nedeľnom evanjeliu). Druhú etapu predstavuje cesta do Jeruzalema, tretiu časť evanjelia venuje Matúš Ježišovmu pôsobeniu, umučeniu a smrti v Jeruzaleme. Všetko to napokon „končí" nanebovstúpením, zase v Galilei.

Ježiš má plány, ktoré neznesú odklad. Aj to je jedna z čŕt Matúšovho evanjelia, akoby sa stále ponáhľal „k ovciam strateným z domu Izraela" (Mt 15,24).

V tomto zmysle sú „stráviteľnejšie" aj jeho (z dnešného pohľadu pomerne príkre) slová kanaánskej žene. Na druhej strane aj spôsob, akým na neho vykrikovala, bol zrejme vo svojej dobe viac než neprimeraný. Tušíme to aj z reakcie učeníkov. Tí si nemyslia, že by sa s ňom mal zaoberať. Prosia: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami" (Mt 15,23).

Čo Ježiša napokon primälo pozmeniť plány, zastaviť sa pri nej, vypočuť, pomôcť, hoci ho bolo treba aj inde? Nie trápne vykrikované požiadavky, ale pokorná, úctivá prosba, plná viery: „Prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: ‚Pane, pomôž mi!‘" (Mt 15,25)

Maroš, autor týchto zamyslení, sa nečakane ocitol v nemocnici. Dnes (piatok) je už po operácii a zdá sa, že všetko dobre dopadne. Telefonoval som s jeho manželkou a poprosila ma, aby som napísal pár riadkov namiesto neho.
A tak vás chcem poprosiť, najmä ak vám jeho zamyslenia pomáhajú na ceste s Kristom, o modlitbu za neho. Ježišov plán s jeho životom je jasný, je to ten istý, ktorý má aj s nami ostatnými – spása. Aké sú Ježišove plány s Marošom v tejto etape jeho putovania, to nevieme. Ale môžeme prísť pred Ježiša ako Kanaánčanka, pokloniť sa a povedať: „Pane, pomôž mu!"

PS: Maroš sa prebral z umelého spánku. Nemôže ešte veľmi rozprávať, ale niečo sa mu predsa len povedať podarilo. Povedal manželke: „Povedz všetkým, že Ježiš žije." A to ma privádza ešte k jednej myšlienke: Ak mu chcete niečo odkázať, napíšte na moziesik@dcza.sk, ja mu to prepošlem.


Na stiahnutie

20.08.2023.docNávrat späť