28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Vytrženie (2. veľkonočná nedeľa)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Po týždni, keď sa všetko pri slávení liturgie točilo okolo Ježišovho zmŕtvychvstania, túto nedeľu a každú ďalšiu počas Veľkonočného obdobia k tejto základnej téme zaznie v čítaniach jeden nový tón – budeme počúvať texty z Knihy zjavenia. Akoby nám tým Cirkev chcela ukázať, že tajomstvo Ježišovho víťazstva má dosah nielen na náš život, ale vplýva na celý vesmír. Teraz i v budúcnosti. A Ježišovo zmŕtvychvstanie skutočne mení celý svet. Do tmy preniká svetlo, beznádej je porážaná nádejou, nezmyselnosť sa premieňa na vznešený cieľ premeny celého stvorenia, očakávania novej zeme a nového neba, nového Jeruzalema.

V dnešnom úryvku z druhého čítania ma zaujal jeden detail – Ján mal svoje videnie v Pánov deň, keď bol vo vytržení. Veľmi ma to oslovilo a viedlo tiež k spytovaniu svedomia: Prežívam Pánov deň vo vytržení? Nie, nečakám zjavenia (okrem záverečného zjavenia sa Pána Ježiša v sláve), ale vnímam tento text tak, že Ján tak úžasne slávil Pánov deň, až bol vo vytržení. A vtedy sa mu dostalo mimoriadne zjavenie.

Ešte nikdy som nebol v nedeľu vo vytržení, hoci som prežil mnoho krásnych a hlbokých okamihov stretnutia s Pánom pri slávení liturgie, pri modlitbe, nad Písmom, pri stretnutiach s ľuďmi. Ale tiež viem, že neraz ma zláka televízor či len tak bezcieľne prechádzam nedeľou, doslova ju prevegetujem a na jej konci sa cítim prázdny a unavený sám zo seba.

Čo môžem urobiť, aby to tak nebolo? Ako mám sláviť nedeľu, aby sa vytrženie stalo jej bežnou súčasťou? Hľadanie odpovedí na tieto otázky vnímam ako svoje predsavzatie na toto Veľkonočné obdobie, lebo to pokladám za veľmi dôležité pre moju večnosť.

·         Budem spievať Aleluja – nebudem zapínať televízor.

·         Budem vnímať ticho – nebudem sledovať správy.

·         Budem čítať Písmo – nebudem zapínať internet.

·         Budem sa usmievať na tých, s ktorými žijem a s ktorými sa stretnem.

Som zvedavý, čo mi Boží Duch ešte zjaví. Teším sa na slávenie už tejto nedele, na vytrženie pri slávení Božieho milosrdenstva.

Toto som pre seba a možno aj pre mnohých čitateľov tohto textu objavil v dnešnom úryvku z Knihy zjavenia. Čo si objavil ty? Podeľ sa o to, možno to napíš a pošli na nejakú webovú kresťanskú stránku, zaves na facebook alebo len tak niekomu o tom porozprávaj. Urobíš krok v spoločenstve Cirkvi... Syn odos.


Na stiahnutie

24. 4. 2022.docNávrat späť