20. 10. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Veľké meno (29. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Dnes sa v textoch spomínajú perzský vladár Kýros a rímsky cisár. Veľkí ľudia, veľké mená. Aký však bol zmysel ich panovania? Hovorí to prorok Izaiáš, keď necháva prehovoriť samého Boha: „... aby všetci od východu slnka až po západ vedeli, že okrem mňa niet iného. Ja som Pán a nik iný" (Iz 45, 6).

Aj tvoje meno môže byť veľké, hoci sa ti môže zdať, že si bezvýznamný človiečik. Pre Boha však nik nie je bezvýznamný. Veď Ježiš zomrel za každého. Nie za ľudstvo ako také, ale za každého osobne. Aj za teba. Ako sa teda môžeš stať veľkým?

Veľmi jednoducho. Verným životom s Bohom. Každodennou vernosťou v maličkostiach v kráľovstve, ktoré ti Boh zveril – v rodine, v práci, vo farnosti, ale aj v samote, ak ju vnímaš ako svoju cestu do neba. Nie každý je povolaný prepustiť Izrael z babylonského zajatia, len pár ľudí má svoje portréty na bankovkách či minciach našej doby. Ale ak verne každé ráno prijímaš nový deň ako Boží dar, ak pokojne skladáš dokopy úsmev k úsmevu alebo slzu k slze, ak dávaš nejeden halier pre núdzneho, ak ti srdce prekypuje vďačnosťou za drobnosti, ktoré dostávaš ako dar od Boha (často cez ľudí), ak ti záleží na večnom živote ľudí, s ktorými žiješ, potom sa tvoje meno nezmazateľne vpisuje do večných záznamov a bude žiariť v nebi. Kiež by ich tam mohutne žiarilo čo najviac...

Aj tvoje meno môže byť veľké. Verne dávaj cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Hoci by išlo len o haliere, úsmevy, slzy.


Na stiahnutie

22. 10. 2023.docNávrat späť