23. 12. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Ticho a Slovo (Narodenie Pána, slávnosť)

Z množstva textov, ktoré nám Cirkev ponúka v štyroch formulároch svätých omši na slávnosť Narodenia Pána, sa mi dnes vynorili slová o rozprávaní – „neutíchnem, volať, jasať, povedal, hovoril, spievajte, zvestujte, zvelebovali, ohlasuje, povedzte, nazývať, chválili, oznámil". A napokon Slovo.
Po tichu Adventu (aké je ťažké mať v našich časoch také ticho...) Boh prelamuje svoje mlčanie i naše ticho a prináša nám spásu. Dokonca chce, aby sme hovorili – samozrejme, o spáse. Tak vám poviem niečo o svojej spáse.
V tichu tohoročného Adventu mi často prichádzali na um konkrétni ľudia, ktorí sa niekedy v minulosti vo mne sklamali alebo som im ublížil. Je ich dosť... Nemám možnosť za každým ísť a prosiť o odpustenie. Tak som sa – najmä v noci, keď som sa zobudil z nejakého veľmi živého sna – za nich modlil. Prosil som Boha, aby priniesol spásu do tých situácií, keď som nebol úprimný, pravdivý, keď som si dával masky... A tiež som Bohu ďakoval, lebo mnohí cez moju slabosť a biedu zakúsili Pánovo požehnanie. Pán im dal spásu. Nepochopiteľné sú Božie cesty... 
Ticho Adventu mi pomáhalo vnímať, ako veľmi potrebujem znovu a znovu Boží zásah, jeho príchod s mocou nielen dnes, ale do mnohých dní v mojej minulosti. Verím, že Pán prichádzal, uzdravoval, potešoval a zachraňoval. Nie mňa, ale ľudí, ktorých mi kládol na srdce v tichu týchto dní.
Dnes znovu oslavujeme Narodenie Pána. Prišla k nám spása. Prišlo Slovo, ktoré má moc uzdraviť, zachrániť, spasiť. 
Čo v tvojom živote potrebuje spásu? Vzťahy? Nalomené zdravie? Prehnaná starostlivosť o telo? Chudoba? Bohatstvo nadobudnuté na úkor rodiny, pravdy či zdravia? Hnev či rozčuľovanie? Alkohol? Porno? Ľahostajnosť? Perfekcionizmus? Škrupule? Návykový hriech? Psychická choroba? Spokojnosť so sebou? Nejaká závislosť? Nezáujem o múdrosť? Nech je to čokoľvek, daj to Ježišovi a oslavuj ho. Boh je tu. Boh je s nami. Boh je naša jediná záchrana. To nie je fráza, to je fakt. Pravdivejší ako to, že máš nos medzi očami.
Hľadaj Boha. Kiež ho dnes nájdeš v jasliach svojho srdca. Kiež zakúsiš, ako ti prináša spásu.


Na stiahnutie

25. 12. 2022.docNávrat späť