16. 09. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Ťah na bránku (25. nedeľa v Cezročnom období)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Na tému, ktorú chcem rozvinúť dnes, ma priviedol minulú nedeľu pápež František. Keď komentoval evanjelium s tromi podobenstvami o strate a hľadaní, položil takúto otázku: „Je niekto, kto ti v spoločenstve chýba?" Ukázal úplne iný pohľad na známy text. Povedal nám, že máme mať bytostný záujem o iných. Nejde totiž o to, či nám niekto v kostole chýba štatisticky, ale vzťahovo. A Svätý Otec potom zdôrazňoval, že ak nám niekto chýba, tak ho treba vytrvalo a aj s veľkým úsilím hľadať, vyčkávať, neustále ho mať v srdci, aby potom pri jeho návrate do spoločenstva mohla zavládnuť veľká radosť.

Niečo podobné – zdôraznenie ťahu na cieľ – vnímam aj v dnešných čítaniach, hoci obrazy evanjelia aj proroka Amosa sú negatívne. Ježiš v evanjeliu hovorí o nepoctivom správcovi, ktorý však mal ťah. Samozrejme, vo vlastnom záujme. Ježiš ho však nedával za príklad statočnosti, ale za príklad cieľavedomosti. Aj negatívny príklad tých, ktorí sú pripravení „predať aj smeti z obilia" (Am 8, 6), nás má vyburcovať. Ako sú títo pripravení vykonať všetko, aby dosiahli hoc aj nekalý zisk, tak máme my byť pripravení a ochotní konať všetko, čo je dobré, aby sa ľudia okolo nás vrátili k Pánovi. Musíme mať ťah na bránku – ťah slúžiť Pánovi, ktorý chce spasiť všetkých ľudí.

Aj o tomto je synoda o synodalite – či máme takýto ťah. Či nás zaujíma a trápi večný život tých, ktorí v našom spoločenstve pri slávení Eucharistie chýbajú.

Poobzeraj sa v týchto dňoch – možno hneď teraz – okolo seba a spíš si mená ľudí, ktorí ti chýbajú v spoločenstve pri slávení Eucharistie. A pros Božieho Ducha, aby ti ukázal, ako sa modliť a čo robiť, aby našli Ježiša. Aby si mohol raz sláviť Eucharistiu s nimi. Pros o ťah, ako ho mal nepoctivý správca, ako ho mali ziskuchtiví kupci v Amosovom proroctve. Nie ťah k zabezpečeniu sa a materiálnemu zisku, ale ťah k dobru pre spásu mnohých.

Nech sa zoznam, ktorý si si napísal, stane predmetom tvojej modlitby až do doby, kým všetkých neuvidíš v chráme oslavovať Pána. S tebou. Možno nie v pozemskom chráme, ale určite v nebeskom.

Zdá sa ti to nemožné? Pozri, čo píše žalmista: „Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára a dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu" (Ž 113, 7 – 8). Tí všetci v tvojom zozname sú chudobní a bedári, o ktorých má záujem sám Boh. Ty si zas to knieža, ktoré už bolo omilosrdnené a prijaté do kráľovstva. Bohu totiž nič nie je nemožné. Ak dokázal obrátiť a priviesť k sebe teba (a mňa), tak to ľahko urobí aj s inými, lebo všetci ostatní sú menší hriešnici... Boh chce len jedno – aby ti nik z nich nebol ľahostajný, aby ti chýbal v Božom chráme.


Na stiahnutie

18. 9. 2022.docNávrat späť