24. 09. 2021
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Sviatok bezmenných (26. nedeľa v Cezročnom období)

Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)

Eldad a Medad. Dvaja chlapi, ktorí zmeškali zhromaždenie v stánku stretnutia. Napriek tomu, že nesplnili formálnu požiadavku účasti na určenom mieste, Boh aj im dal ducha, ktorého mal Mojžiš. Až to naštvalo Jozueho a dožadoval sa zachovávania pravidiel, chcel nastoliť poriadok. Mojžiš však videl viac a tešil sa, aký je Boh štedrý...

Bezmenný chlap. Tiež nespĺňal formálnu požiadavku chodiť s Ježišom. Napriek tomu uzdravoval v Ježišovom mene. Až to naštvalo niektorých a Ján to aj nahlas povedal. Ježiš však videl viac a tešil sa, že má ďalšieho nasledovníka...

Ja. Pre mnohých bezmenný človek, ktorý píše tieto texty, aby nimi povzbudzoval k život s Ježišom. Neviem, či to niekoho niekedy naštvalo, ale viem, že Boh pozná moje meno a dúfam, že sa raduje, keď sa ho snažím počúvať...

A teraz ty. Pre mňa bezmenný čitateľ týchto riadkov, ktorý sa modlíš, čítaš Písmo, prijímaš sviatosti, usiluješ sa prežívať svoju vieru v rodine či v malom spoločenstve, slúžiš v Cirkvi i v spoločnosti, vydávaš svedectvo. Možno o tom vie len pár ľudí. A Boh, ktorý sa z toho teší a zahŕňa ťa svojou pozornosťou...

Všetci bezmenní (aj Eldad a Medad, ktorí sú naším symbolom) máme jedno spoločné – Boh o nás vie, Boh sa o nás zaujíma, s radosťou sleduje naše kroky, keď sa usilujeme žiť svoju vieru tak, aby bola príťažlivá.

Dnes máme sviatok – sviatok bezmenných, ktorí budujú Božie kráľovstvo. Poznáme meno nášho Svätého Otca, poznáme meno svojho biskupa, svojho farára, no ich úsilie učiť o Bohu a vydávať svedectvo o ňom by bolo zrejme neúčinné, keby nebolo nás bezmenných, našej každodennej vernosti.

Tak sa dnes tešme, že Boh o nás vie, že Boh nás potrebuje, že Boh nám nediktuje pravidlá a nevtesnáva nás do nejakého striktného poriadku, ale raduje sa zo všetkého, čo robíme pre jeho kráľovstvo.

Jedno nás však ohrozuje. Príklad bezmenných boháčov z dnešného úryvku z Jakubovho listu. Nenasledujme ich, nehľadajme bohatstvo, ktoré zožerú mole či hrdza. Nech je môj i tvoj poklad v nebi.

Nech nás inšpiruje cesta žalmistu: lebo „kto sa vzdeláva v Pánových výrokoch a zachováva ich, dostane hojnú odmenu" (porov. Ž 19, 12).


Na stiahnutie

26. 9. 2021.docNávrat späť