28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Radikálna novosť (5. pôstna nedeľa)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Boh ústami Izaiáša ohlasuje, že tvorí čosi nové. Žalmista opisom návratu zajatcov z babylonského zajatia túto novosť konkretizuje – Pán priviedol späť zajatých: „Veľké veci urobil s nami Pán." Evanjelista Ján to „nové" konkretizuje v príbehu o žene, ktorú farizeji obviňujú z cudzoložstva a čakajú, že Ježiš buď bude súhlasiť s ukameňovaním a stratí povesť milosrdného učiteľa, alebo odmietne Zákon. Ježišov prístup je však šokujúci a úplne nový... A aj apoštol Pavol, ktorý bol skvelým znalcom Písma a dôsledne zachovával Zákon, hovorí, že to „nové" – Ježiš – mu stojí za to, aby všetko stratil...

Biblická novosť v dnešných textoch znamená radikálnosť. Radikálnosť zmeny: Boh tvorí niečo nové, niečo, čo nebolo; Ježiš ukazuje nový prístup k hriešnikom; Pavol všetko doterajšie pokladá za odpadky, lebo nové mu za to stojí. Radikálnosť si vyžaduje aj náš vzťah s Ježišom – neotročiť hriechu, ale žiť novým životom.

Keď nám dnes Cirkev v biblických textoch kladie pred oči novosť a radikálnosť, robí to preto, aby nás motivovala k takému životu. Preto aj Pôstne obdobie nie je o hriechu, ale o novosti. Hriech vyznám, oľutujem a už ho niet; novosť však natrvalo pretvára moje zmýšľanie a mení moje konanie. Ak by sme od krstu (keď sme boli pokrstení ako malé deti) žili a boli vychovávaní v tejto novosti, dnes by náš život kresťanov vyzeral ináč. Ale netreba sa vzdávať – Boh aj dnes dokáže robiť nové veci. Daj mu priestor v tom všetkom, s čím si nevieš rady (choroba, vzťahy, financie, práca...), čo ťa ťaží, a popros ho, aby vniesol do tvojho života niečo nové. Ako to urobil Ježiš, keď žene povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!"

Prichádza mi na um ešte jeden obraz. Žena, ktorú pristihli pri cudzoložstve. To je každý z nás. Diabol nás vlečie pre Boha a žaluje: „Pil. Kradol. Cudzoložil. Pozeral pornografiu. Podvádzal v daňovom priznaní. Ohováral susedov. Nenávidel politikov. Šíril nenávisť. Vyvolával spory. Vymýšľal zlo. Nežil v pravde... Podľa tvojho zákona, Bože, je hoden smrti." To mňa i teba diabol vlečie pred Boha a obviňuje. Ako zareaguje Boh? Radikálnou novosťou. Len tak sa staneš slobodným.


Na stiahnutie

3. 4. 2022.docNávrat späť