26. 08. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Pozvánka (22. nedeľa v Cezročnom období)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Hoci sa ako prvá téma dnešných čítaní ponúka pokora, mne sa natíska téma Božej dobroty. „On pozýva všetkých na svoju hostinu, on hľadí na vieru a nádej i lásku." Tak sme kedysi spievali v jednej mládežníckej piesni. Boh vo svojej dobrote pozýva všetkých. Každému pripravil miesto. A nehľadí na vznešenosť pozvaného, lebo aká väčšia vznešenosť existuje než to, že je niekto pozvaný Bohom? Keď si niekto k tejto pozvánke pripíše MUDr., Ing., PhD., biskup, pápež,... nič mu to pri nebeskej bráne, kde sa kontrolujú pozvánky, nepomôže. Ale ak tam bude mať niekým (Ježišom?) dopísané tichý, pokorný...

Čo by dopísali ľudia, s ktorými žiješ, na tvoju pozvánku, ktorou ťa Boh pozýva na hostinu u neho doma? Čo by na ňu dopísal Ježiš?

Nasledujúce riadky som skopíroval z textu, ktorý som písal pred tromi rokmi.

Nedá mi nespomenúť jeden príbeh od nebeskej brány: Svätý Peter mal jedno popoludnie niečo súrne vybaviť a hľadal, kto by ho zastúpil v službe. Pán Ježiš sa mu ochotne ponúkol a o chvíľku už sedel za stolom, kde mal mikrofón pripojený na vonkajší reproduktor a tlačidlo automatického otvárania brány. Po chvíli sa ozvalo rázne zabúchanie. Pán Ježiš položil obligátnu otázku: „Kto si a prečo chceš ísť do neba?" Ozvala sa jasná odpoveď: „Som skvelý teológ a celý život som venoval štúdiu Ježišovho života." Pán Ježiš mu bez známky nadšenia povedal: „No tak poď." Po chvíli opäť počuť rázne búchanie na nebeskú bránu. Opäť prebehol krátky rozhovor: „Kto si a prečo chceš ísť do neba?" – „Som slávny misionár a celý život som kázal o Ježišovi." – „No tak poď."

Na nebeskú bránu ktosi nesmelo zaklopal. Pán Ježiš sa opýtal: „„Kto si a prečo chceš ísť do neba?" Ozval sa nesmelý hlas: „Pane Ježišu, ty si tu pri bráne? To som ja, babka zo Skalitého. Prosím ťa, pusť ma dnu, môžeme dokončiť rozhovor, čo sme ráno nestihli..."

Nech sú texty tejto nedele pre teba pohladením i pozvánkou. „V tichosti konaj svoje práce a budú ťa milovať viac ako človeka, čo dary rozdáva" (Sir 3, 19). „Priblížili ste sa... k Ježišovi..." (Hebr 12, 22. 24). „Priateľu, postúp vyššie!" (Lk 14, 10). Porozprávaj sa o tom s Ježišom. Tak raz pri nebeskej bráne hneď spoznáš jeho hlas...Na stiahnutie

28. 8. 2022.docNávrat späť