30. 12. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Požehnanie (Panny Márie Bohorodičky, slávnosť)

Hľadači Boha

Každá svätá omša sa končí požehnaním v mene Boha. Niekedy slávnostným, niekedy dokonca eucharistickým. Sme na požehnania zvyknutí. Prežehnáme sa a ideme preč z kostola. Aký je však zmysel požehnania? Je to len vyslovená formula, nejaké (zbožné) prianie? Či pre niekoho nebodaj magický úkon?

Pri každom požehnaní Boh koná. A koná tvorivo. To znamená, že vnáša do nášho života nové veci (hmotné či duchovné), ktoré by bez požehnania jednoducho neboli. Uzdravuje, dáva dary poznania, múdrosti, bázne, nábožnosti..., vlieva silu (telesnú aj duchovnú) pre konanie dobra...

Veľmi sa mi páči starozákonné požehnanie, ktoré vymyslel sám Boh (Nm 6, 22 – 27). Hovorí požehnávanému, že ho bude ochraňovať, že nad ním rozžiari svoju tvár a bude mu milostivý, že mu daruje pokoj. A sľubuje, že keď niekto bude takto požehnávať, tak on bude konať: „... a ja ich požehnám." Pán bude hovoriť dobro (benedicere) v prospech požehnávaného. A vieš, čo sa deje, keď Boh hovorí. Spomeň si na stvorenie sveta. Boh má dnes presne tú istú moc. Keď niečo hovorí, tak to sa deje.

Možno si včera na konci starého roka trochu bilancoval. Pozrel si sa aj na zo, koľko a akých požehnaní si dostal? Nemyslím tým, na koľkých omšiach si bol až do konca, ale koľkými darmi ťa Pán zahrnul. Ak ti žiadny neprichádza na um, tak vedz, že Boh každú sekundu udržiava celý svet. Ak by to v tomto momente prestal robiť... t a k  t i e t o  p í s m e n k á  by si už nečítal. 

Požehnávanie je veľmi dôležité. Až tak, že každý veriaci môže žehnať v Božom mene (pozri Rim 12, 14; 1 Pt 3, 9). Keď začíname nový rok, možno skúsme naše želania, ktoré vyslovujeme svojim najbližším či známym, aj formuláciou zmeniť na požehnanie: „Požehnávam ťa v mene Pánovom, aby si mal pokojný rok, aby si bol uchránený pred každým zlom tela i duše... Požehnávam ťa uzdravením z chorôb v mene Pána Ježiša... Požehnávam ťa, aby sa v tebe rozvinuli dary Ducha Svätého a tvoj život aby mnohým okolo teba priniesol novú nádej v Ježišovi Kristovi..."

„Nech Pán nad tebou rozžiari svoju tvár..." Videl si už, ako sa niekomu rozžiarila tvár, keď ťa uvidel? A čo sa stane, keď sa rozžiari pre teba tvár Boha?


Na stiahnutie

1. 1. 2023.docNávrat späť