30. 09. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Plesajme. V Pánovi. (27. nedeľa v Cezročnom období)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Čítam titulky novín a v reakcii na ne si pripomínam prvé slová dnešného žalmu: „Poďte, plesajme v Pánovi..." (Ž 95, 1).

Sledujem správy o vojne na Ukrajine, o dianí v Rusku a pripomínam si prvé slová dnešného žalmu: „Poďte, plesajme v Pánovi..."

Čítam o energetickej kríze a vyhliadkach na túto zimu a pripomínam si prvé slová dnešného žalmu: „Poďte, plesajme v Pánovi..."

Vnímam situáciu okolo synody v Nemecku, ale aj inde vo svete a pripomínam si prvé slová dnešného žalmu: „Poďte, plesajme v Pánovi..."

Počúvam vyjadrenia ľudí na adresu našich politikov a pripomínam si prvé slová dnešného žalmu: „Poďte, plesajme v Pánovi..."

„Spravodlivý bude žiť z viery" (Hab 2, 4). Vo viere prechádzame cez dobré i ťažké životné situácie, čo sa v praxi prejavuje tým, že vždy máme dôvod plesať v Pánovi. V inom žalme je táto viera vyjadrená slovami: „A tí, čo túžia po tvojej pomoci, nech stále hovoria: ‚Nech je zvelebený Pán!‘" (Ž 40, 17).

Žime v týchto dňoch z viery. Bez ohľadu na vonkajšie okolnosti „vstupujme pred Pánovu tvár s plesaním a s piesňou ďakovnou. Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky" (porov. Ž 100).

Lebo tak hovorí Pánovo slovo a toto slovo sa nám zvestovalo (porov. verš pred evanjeliom).

Ak uveríme inému slovu, utrápime sa, zanevrieme na celý svet, zatrpkneme, zachváti nás hnev a zlosť, možno až nenávisť. A odtiaľ je už len krok k zabíjaniu. No to nie sú Božie cesty. Preto si často opakujem prvé slová dnešného žalmu: „Poďte, plesajme v Pánovi..."


Na stiahnutie

2. 10. 2022.docNávrat späť