28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Otázky a odpovede (3. nedeľa v Cezročnom období)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Chcel by si mať čo najčastejšie dobrú náladu, i vtedy, keď si chorý a trpíš? Chcel by si sa vždy múdro a správne rozhodovať? Chcel by si, aby ti niečo potešilo srdce, keď si smutný, sklamaný, frustrovaný? Chcel by si mať jasný pohľad na udalosti, na život svoj i svojich najbližších?

Kto by to všetko nechcel?!

Vedz, že odpoveďou na všetky tieto „chcel by som" je Božie slovo. Tak to tvrdí dnešný žalm. „Pánov zákon... osviežuje dušu, dáva múdrosť, potešuje srdce, osvecuje oči" (Ž 19, 8 – 9). Ak by si čítal žalm s poradovým číslom o sto vyššie, tak by si sa dozvedel 176 dôvodov, prečo čítať Písmo, čím ťa ono obdarováva. Ak by si čítal 24. kapitolu Knihy Sirachovho syna, dozvedel by si sa, čo všetko ponúka múdrosť. A 32. verš tejto kapitoly hovorí: „Toto všetko je kniha zmluvy Najvyššieho." Božie slovo je múdrosť...

 

Všimni si, ako si Lukáš na začiatku svojho evanjelia stavia svoju „drevenú vyvýšeninu" (Neh 8, 4): dôkladné preskúmanie všetkého od počiatku (Lk 1, 3). A potom opisuje zaradom udalosti, aby adresát jeho evanjelia spoznal spoľahlivosť učenia Ježiša Krista. Tak ako Ezdráš čítal knihu Božieho zákona, stať za staťou, aby ľud poznal Božie cesty a kráčal po nich.

Dnes je Nedeľa Božieho slova. V našich kostoloch zaznie mnoho výziev čítať Sväté písmo. Zaznejú však aj nejaké ponuky Písmo vysvetľovať (Neh 8, 8), dôkladne skúmať? Napríklad: „Dnes popoludní o druhej bude katechéza ku Knihe žalmov a potom ju celú prečítame." Toto je reálna ponuka tejto nedele v jednej farnosti na Kysuciach... Spomeňme si na eunucha etiópskej kráľovnej, ktorý si vo voze cestou z Jeruzalema čítal Knihu proroka Izaiáša. Keď Pán k nemu poslal diakona Filipa, ten sa ho opýtal, či rozumie tomu, čo číta. Odpoveď znela: „Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí?" (Sk 8, 31).

Čítanie je len jedna z možností, ako Božie slovo poznávať. Ďalšími sú počúvať, študovať, modliť sa a učiť sa naspamäť. A na to potrebujeme niekoho, kto nás bude sprevádzať, kto nám to vysvetlí. Na druhej strane však sú ľudia ochotní sprevádzať, no zisťujú, že nie je záujem. Začarovaný kruh. Prelomíš ho?

 

Ježiš v nazaretskej synagóge prečítal text z Knihy proroka Izaiáša, knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Keď sa oči všetkých upreli na neho, povedal: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli" (Lk 4, 21).

Ak budeš čítať Písmo, naplní sa aj v tvojom živote. Stojíš o takýto poklad?


Na stiahnutie

23. 1. 2022.docNávrat späť