28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Oslavy (Palmová nedeľa)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Prechádzal som si pred chvíľou všetky texty, ktoré som písal pre našu diecéznu stránku počas tohto Pôstneho obdobia. Hoci som to neplánoval, všetky sú zamerané na to, čo sme od Boha dostali: dar vyznávania viery; dar budúceho premenenia v sláve; dar „nosenia Boha"; dar stolovania s Bohom; dar radikálnej novosti života. Akoby nám tým Boh zdôrazňoval, že sme pre neho nesmierne dôležití. Akoby nám nanovo ukazoval, čo všetko by sme nemali, keby nebolo vykúpenia. Preto nás dnes zameriava na Ježiša, ktorý nám tieto dary, Bohom od večnosti pripravené, umožnil prijať.

Takže dnes je všetko o Ježišovi Kristovi. Je to pochopiteľné, lebo sa začína Svätý týždeň, v ktorom oslavujeme víťazné uskutočnenie diela nášho vykúpenia. Je to týždeň, ktorého hlavným protagonistom je Ježiš, ale obdarovanými sme my. Ježiš vstúpil do arény a cez smrť viedol víťazný boj, ktorým sme my boli oživení a oslobodení. To je vykúpenie!

Pred nami je týždeň osláv. Osláv dôstojných, vznešených, slávnostných, pri ktorých možno nie je vždy priestor na vonkajší úsmev, ale určite je priestor na radosť srdca. Ak by sme nevedeli, ako sa to celé skončí, tak by nijaká radosť nemohla byť, len napätie, ako to dopadne. My však vieme, že Ježiš vstal z mŕtvych, preto môžeme aj evanjeliá o zrade, mučení a utrpení, o smrti vnímať s radosťou v srdci, lebo nám hriešnikom sa vďaka Ježišovi dostalo odpustenia spolu s darom nového života.

Tohoročné slávenie môže byť vďaka synode výnimočné. Synodálne stretnutia vo farnostiach nám totiž znovu pripomínajú, že naša spása nie je naša individuálna záležitosť, ale že spásu dosahujeme a prežívame spoločným kráčaním (syn odos)v spoločenstve Cirkvi, konkrétnej miestnej cirkvi. Ani naše slávenie nemôže byť individuálne, ale všetci máme nejakým spôsobom k sláveniu prispieť. Počas týchto dní je to také dôležité, že o tom hovoria aj smernice Rímskeho misála: „Slávenia... sa majú konať len tam, kde sa môžu konať dôstojne, čiže s účasťou veriacich, s dostatočným množstvom posluhujúcich a s možnosťou spevu aspoň niektorých častí" (str. 279, bod 3).

Také slávenie sa nedá dosiahnuť bez aktívnej účasti veriacich. Synoda sa nás v štvrtej téme pýta na to, ako vyzerá naše slávenie. Nie sme len pasívnymi divákmi? Prispievame k oslave napríklad svojou prípravou, oblečením, spevom, odpoveďami, sústredeným počúvaním, nejakou liturgickou službou...? Za samozrejmosť slávenia sa pokladá čisté srdce, očistené pokáním, pokiaľ je to možné, tak aj sviatostným.

Nedaj si ukradnúť tohoročné oslavy tvojho vykúpenia krikom tohto sveta.


Na stiahnutie

10. 4. 2022.docNávrat späť