19. 01. 2024
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Ohlasovanie s mocou (3. nedeľa v Cezročnom období)

Cesta radosti - Ohlasovanie s mocou (3. nedeľa v Cezročnom období)

Prečo Bohu záležalo na obyvateľoch Ninive? A prečo tí zmenili svoje zmýšľanie i konanie na Jonášovo ohlasovanie skazy? V čom boli jeho slová také silné, že vyvolali takú zmenu?

Nevieme všetky odpovede. Ale vieme, že Boh nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Vieme, že moc Božieho slova je schopná dotknúť sa sŕdc ľudí a priniesť im pokoj a spásu.

Preto aj my, ktorí sme zakúsili lásku Boha, sme povolaní ohlasovať Ježiša a jeho dielo vykúpenia, ktoré je k dispozícii každému človeku. Výsledok ohlasovania – obrátenie tých, čo nás počujú – nie je v našich rukách, nemáme takú moc. Možno preto tak málo sa ohlasuje – lebo nemáme zabezpečené výsledky a úspech. Tiež máme pred očami odstrašujúci príklad: v dnešnom evanjeliu počujeme, ako začal svoje ohlasovanie Ježiš. Skončilo sa to na kríži. Vlastne neskončilo. Nasledovalo zmŕtvychvstanie, zoslanie Ducha, apoštolské cesty a rozvoj Cirkvi, ktorý si nik ani vo sne nepredstavoval.

Ktovie, ako sa môže skončiť tvoje ohlasovanie? Ak poznáš čo len jedného človeka, ktorý nepozná a nemiluje Boha, ohlasovanie ťa neminie. Je to prirodzená súčasť života každého, kto miluje Ježiša. (Toto je „nebezpečné" konštatovanie. Ak totiž nechceš ohlasovať, tak vyvstáva otázka: A skutočne miluješ Ježiša?)

Nech nám je povzbudením k ohlasovaniu aj Pavlovo konštatovanie: „Tvárnosť tohto sveta sa pomíňa" (1 Kor 7, 31). Obavy a strach z toho, čo nám môže urobiť svet, ako bude reagovať na naše ohlasovanie, nech prekoná istota, že svet a všetko v ňom sa pominie, ale Pánovo slovo trvá naveky. Naše ohlasovanie bude mať ovocie, ktoré uvidíme celú večnosť.

Keď sa budeš modliť za ochotu a silu ohlasovať, pros aj o to, aby tvoje ohlasovanie sprevádzali divy a znamenia, ktoré počúvajúcim umožnia ľahšie uveriť.


Na stiahnutie

21. 1. 2024.docNávrat späť