19. 08. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Ohlasovanie (21. nedeľa v Cezročnom období)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Dnešný text začnem od 117. žalmu, ktorý sa dnes spieva ako responzóriový žalm. Je kratučký, má len dva verše. Istý biblista raz o ňom napísal, že je zo strany autora dosť drzý, opovážlivý. Žiada totiž od všetkých národov a všetkých ľudí, aby chválili a oslavovali Pána – Jahveho, lebo je milosrdný. Milosrdný voči Izraelitom!!! Nie voči všetkým národom a všetkým ľuďom, ale Izraelitom! A ešte viac – žiada túto oslavu ako súhlas s tvrdením, že „pravda Pánova trvá naveky". Tí, čo mali iných bohov, iné pravdy, mali zrazu vyznávať, že ich pravda už nie je pravda alebo je len dočasná (relatívna?) pravda, že jediná trvalá pravda je u Boha Izraelitov. Prečo by to mali robiť? Prečo by som sa mal radovať, že sused, s ktorým sa možno hnevám (ako Izraeliti boli vo vojnovom stave takmer so všetkými národmi okolo seba), vyhral sto miliónov?

Nuž preto, lebo z Božieho milosrdenstva sa dostalo aj všetkým národom. Najprv to vyjadruje prorok Izaiáš, keď hovorí, že aj z nich si povolá mnohých, ktorí budú Izraelitom bratmi, ba že niektorých z tých si „vyberie aj za kňazov a levitov" (Iz 66, 21). A potom to potvrdzuje Ježiš, ktorý na otázku, či bude málo spasených, odpovedá predpoveďou, že prídu mnohí zo všetkých strán a „budú stolovať v Božom kráľovstve" (Lk 13, 29).

Vnímaš v týchto textoch „všetky národy" a „všetkých ľudí" zo žalmu? To nielen Izraeliti dosiahli milosrdenstvo, ale všetci – teda aj ty a ja – sme povolaní chváliť a oslavovať Pána, „lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám" (Ž 117, 2a). A radostne ho môžeme oslavovať aj pre jeho pravdu, ktorá trvá naveky – veď si nás povolal a priviedol k sebe, čiže jeho slovo sa plní, je pravdivé.

Z tohto poznania však vyplýva jedna úloha, ktorá by mala byť pre nás veľmi radostná. Ak sme spoznali Boha ako milosrdného Otca, tak by sme to mali všetkým okolo seba ohlasovať. Vyzýva nás k tomu responzóriový verš: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium." To nie je úloha kňazov. To je úloha a výsada každého, kto zakúsil Božie milosrdenstvo.

A ako ohlasovať evanjelium? Napríklad tak, ako žalmista: „Chváľte Pána, oslavujte ho, lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči mne a jeho pravda trvá naveky." Účinok týchto slov, zmenu sŕdc a postoja ľudí okolo teba nechaj na Boha. Ty ohlasuj.


Na stiahnutie

21. 8. 2022.docNávrat späť