28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Od viditeľného k neviditeľnému (2. nedeľa po Narodení Pána)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Pri čítaní biblických textov tejto nedele mám pocit, akoby nás Cirkev ich výberom ťahala zo zeme do neba, z časnosti do večnosti, od jasličiek, ktoré môžeme vnímať svojimi telesnými zmyslami, k vyvoleniu, ktoré sa stalo pred vekmi a bolo naplnené príchodom Božieho Syna a ktoré vnímame vierou.

Zhrnutie či ústredná myšlienka čítaní je vyjadrená v responzóriovom verši: „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami." Je to vyjadrenie úžasu nad tým, čo Boh vykonal, keď Ježiš prišiel na svet. Prišla medzi nás Božia múdrosť. Uskutočnilo sa vyvolenie, o ktorom Boh rozhodol pred stvorením sveta, a dostali sme podiel na Božej múdrosti. Tí, čo Ježiša – Slovo – prijali, sa stali Božími deťmi. Ten úžas Cirkvi, teda aj nás, je taký veľký, že namiesto responzória môžeme dnes volať a spievať: „Aleluja!" Akoby tým Cirkev chcela povedať, že nemáme slov na vyjadrenie obdivu nad Božím dielom. Ostalo nám „iba" aleluja, aleluja, aleluja, aleluja...

Keď sme tento týždeň bilancovali práve skončený rok, možno sme v ňom videli veľa bolesti, smrti, ale i zloby, hnevu, frustrácie. No táto nedeľa nám chce do nového roka povedať, že nič, čo sa deje, nie je mimo Božích rúk. „Pred stvorením sveta" si nás vyvolil. Myslíš, že odvtedy na nás už dávno zabudol? Kdeže! Veď Slovo, ktoré sa stalo telom, stále prebýva medzi nami. Dokonca v nás! Aleluja!

A práve to, že Boh má v nás príbytok, nám dáva ochotu a schopnosť robiť takú šialenú a ľudsky vopred na neúspech odsúdenú vec, akou je synoda. Úloha zmeniť zmýšľanie mnohých katolíkov (v prvom rade svoje), ktorí žijú svoju vieru izolovane (či dokonca povrchne), nevydávajú o nej svedectvo, nehlásajú ju, neprežívajú ju v žiadnom spoločenstve, s nikým nekráčajú a nik nekráča s nimi, je skutočne šialene beznádejná úloha. Ale jej plnenie sa už začalo. Možno potrvá generácie, kým bude vidno jej bohaté ovocie. Ale ono nie je našou starosťou. Našou úlohou je – povolaní Svätým Otcom – pustiť sa do toho, lebo „Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami".

Každý je povolaný zapojiť sa. Každého treba pozvať. Tak teraz pozývam teba, čo čítaš tento text. Zisti, či v tvojej farnosti existuje nejaká synodálna bunka. Ak áno, pripoj sa k nej. Ak nie, oslov pár ľudí okolo seba a vytvorte spoločenstvo, ktoré bude uvažovať nad témami synody. Požiadaj o pomoc diecézneho koordinátora. Že nevieš, koho? Že témy nepoznáš? Že o synode nič nevieš? Všetko je na webe!

„Úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom" (Ž 66, 5b). Aleluja!


Na stiahnutie

2. 1. 2022.docNávrat späť