28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Nebudeš mať iných bohov! (34. nedeľa v Cezročnom období, Krista Kráľa)

Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)

Ako zhrnutie biblických textov tejto nedele vidím spev pred evanjeliom: „Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza!" To sú zvolania, ktorú majú (nielen) dnes napĺňať naše srdce, našu myseľ, ale tiež naše ústa. Prichádza Ježiš, náš Kráľ. Ešte ho nevidíme, ale jeho príchod sa každým dňom približuje. A to, že ho nevidíme, neznamená, že nevládne. Ježiš je Kráľ od večnosti. To, že sa stal človekom a svojím životom, utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním nám priniesol vykúpenie, je – ľudsky povedané – akousi pridanou hodnotou jeho božstva, je vzácnou ozdobou jeho kráľovskej koruny.

Čo my však s tým robíme? Ježiš neprichádza, tak hľadáme a uskutočňujeme svoje riešenia, ktoré sú neraz pohanské. Sváry, zvady a rozbroje – v tomto čase najmä pre očkovanie a rôzne obmedzenia – sú jasným dôkazom toho, že mnoho kresťanov má iného boha. Boha pýchy (ja som najmúdrejší, ani pápež mi nebude rozkazovať), boha egoizmu (mám svoju slobodu, mňa nikto nebude obmedzovať a nik ma nemôže k ničomu nútiť), boha nelásky (plné nemocnice a vyčerpaní zdravotníci nie sú môj problém), boha zloby (každý, kto má iný názor ako ja, je dezolát), boha násilia...

Ale tak to nemá a nesmie byť! Ježiš je náš Kráľ! Ježiš prichádza! Celý svet je v jeho rukách. Nie my sme povolaní zachraňovať ľudstvo. My sme povolaní milovať Ježiša a milovať každého človeka ako svojho brata či svoju sestru. Ak spôsobujeme svojimi postojmi či konaním (pre drobnosti, ktorými sú v tomto čase z hľadiska večnosti aj spomínané očkovanie či nejaké vonkajšie obmedzenia) rozdelenie v rodine, rozdelenie v Cirkvi, rozdelenie v spoločnosti, sme vinní hriechom ničenia jednoty, ktorá je Božím darom! Spolu s neveriacimi zrazu kričíme: „Nechceme, aby tento nad nami kraľoval" (Lk 19, 14). Prosím, spamätajme sa a pripomeňme si opakovaným čítaním Svätého písma, kto a aký je náš Kráľ, pre koho a s kým žijeme.

Ježiš je tichý a pokorný srdcom. Premohol svet. Je s nami po všetky dni nášho života. Je cesta, pravda i život. Je „Alfa a Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci" (Zjv 1, 8).

Skruš dnes svoje srdce, mocou Ducha Svätého vyžeň z neho všetkých bohov, ktorí ti spôsobujú len hnev, bolesť a chorobu, zlo a nenávisť, podrob sa znovu pravému Bohu a vyznávaj: „Ježiš Kristus je Pán!" (Flp 2, 11).

 

Toto je posledný text 9. roku môjho písania pre diecéznu stránku. Rád by som práve tento napísal radostnejším tónom. Dúfam, že ďalší rok písania začnem s väčším optimizmom. No bolí ma srdce, keď vidím, ako sa Božie deti hrnú k zlému len preto, že dali prednosť iným bohom... Pane, zmiluj sa!


Na stiahnutie

21. 11. 2021.docNávrat späť